Illustrasjonsfoto: Kruse Smith

Bedre avfallssortering gjør at Kruse Smith kutter utslipp raskere enn forventet

Kruse Smith har målt egne klimagassutslipp siden 2013 og har som mål å halvere egne utslipp per million i omsetning i 2025. Målinger utført ved utløp av 2019 viser at reduksjon i utslipp allerede har nådd 45 prosent. Forventningen er nå at 2025-målene nås allerede i 2020.

I en pressemelding skriver Kruse Smith at i absolutte tall er selskapets klimaavtrykk i 2019 beregnet til 2.886 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e). Dette er 666 tCO2e (19 prosent) lavere enn året før, og betydelig lavere enn de foregående årene.

Utslippene, målt i absolutte tall, var 40 prosent lavere i 2019 enn de var i 2013.

– Nedgangen i vårt klimaavtrykk fra 2018 til 2019 er overraskende stort. Den enkeltfaktoren som bidrar mest til et redusert klimaavtrykk fra 2018 er at vi har en vesentlig forbedring i avfallssorteringsgraden i prosjektene. Bedre sortering fører til at mengden restavfall som går til forbrenning og/eller deponi er langt lavere enn tidligere. Fra 2018 til 2019 har sorteringsgraden i Kruse Smith økt fra 74 prosent til 83 prosent. Dette gir et stort utslag i vårt klimaregnskap, forteller Olav Rønningen, miljøleder i Kruse Smith i meldingen.

Også positiv utvikling på andre områder bidrar til at klimaavtrykket reduseres. Fra 2018 til 2019 har forbruket av drivstoff blitt redusert, selskapets ansatte reiste vesentlig mindre med fly og forbruket av elektrisitet i prosjektene var lavere enn tidligere.

– I 2019 så vi også for første gang et innslag av fornybar diesel i prosjekter hvor det stilles krav til fossilfri byggeplass. Dersom flere av våre byggeplasser blir fossilfrie i de kommende årene vil det bidra positivt på klimaregnskapet vårt, kommenterer Rønningen.

Det pekes også på at myndighetenes krav om at en viss andel av alt drivstoff til veitrafikk skal være biodrivstoff til at selskapets avtrykk reduseres. Også innfasing av mer fornybar energi i form av vind-, sol- og bioenergi på bekostning av importert kullkraftproduksjon gir positive utslag.

– Vi opplever at stadig flere av våre oppdragsgivere stiller høye krav til klimaavtrykket i prosjektene. Sammen har vi gode muligheter for å prestere langt bedre enn det vi gjør i dag på klima- og miljøområdet, men det krever at alle involverte deler de sammen ambisjonene, sier Rønningen.