Beboere går til Høyesterett med bygningsskader

Beboerne i Ladegården i Bergen går til Høyesterett for å få erstatning for setningsskader de mener er kommunens ansvar.

For en måned siden tapte de 38 aksjonærene og Boselskapet Ladegården 64-76 AS saken mot Bergen kommune i Gulating lagmannsrett. De ble i tillegg pålagt å betale 1 million kroner i sakskostnader. Nå har generalforsamlingen i selskapet bestemt at saken skal ankes videre, skriver Bergens Tidende.

– Et stort flertall sa ja til å anke. Vi ønsker å prøve problemstillingen for Høyesterett, sier beboernes advokat, Eivind Pundsnes.

Et konsulentselskapet mener det svært sannsynlig at en kulvert som ble anlagt for Muleelven i nærheten av bygården, har forårsaket erosjon, som igjen har ført til setningsskader på bygningen. Pundsnes mener denne kulverten, som også har en del skader, er kommunens ansvar.

– Lagmannsretten har lagt til grunn at det er objektivt ansvar for den typen konstruksjoner, sier han. Sprengningsarbeid ved bygging av en vanntunnel pekes også ut som en mulig årsak til skadene.

Kommunen hevder på sin side at det oppsto skader allerede da bygården ble bygget i 1920 og at verken kulverten eller vanntunnelen er skyld i problemene.