Bau ble suksess

I løpet av de seks dagene Bau varte var 190.000 besøkere innom München-messen, og det er 10.000 mer enn i 2003.

Bau er Europas største byggevaremesse, og på tross av at byggenæringen i Tyskland sliter opplevde messen en økning. Spesielt antallet besøkere fra Asia og Øst-Europa økte mye. En undersøkelse arrangørene foretokk viste at de alle fleste var meget godt fornøyd med messen. Bau 2005 ble en stor suksess. Jeg la spesielt merke til at vi igjen trekker til oss flere og viktigere besøkere. Alle standene hadde mange besøk, sa Dieter Schäfer i Baus utstillerstyre. Messen viste også at optimismen er på vei tilbake også i Europa. Spesielt innen områdene rehabilitering og energieffektive bygg troen på oppgangstider merkbar.