Det kan bli langt dyrere med rent vann i springen dersom EUs nye krav til kloakkrensing blir gjeldende for Norge. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Det kan bli langt dyrere med rent vann i springen dersom EUs nye krav til kloakkrensing blir gjeldende for Norge. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Barth Eide vil ikke ta ekstra kloakkregning: – Forurenser betaler

De kommunale gebyrene på vann og kloakk kan øke kraftig på grunn av nye EU-krav. Regjeringen mener «forurenser må betale», og vil ikke ta ekstraregningen.

– Jeg og alle andre som av og til går på toalettet, er bruker av en tjeneste, og er sånn sett å regne som en forurenser i denne sammenhengen. Og forurenser skal betale etter norsk lov, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i Stortinget onsdag.

EU vil stille strengere krav til rensing av kloakk, noe som kan bety store økninger i vann- og avløpsgebyrene i norske kommuner.

Både KS og Norsk Vann har uttrykk sterk bekymring for de nye kravene, som trolig blir vedtatt neste år.

Barth Eide: Ingen hemmelighet at kostnadene vil øke

Regjeringen vil ikke ta ekstraregningen, og påpeker at vann- og avløp er kommunenes ansvar.

– Det er ingen hemmelighet at strengere rensekrav vil føre til økte kostnader, men det er altså en del av arbeidsdelingen mellom stat og kommune. Det mener jeg er en god arbeidsdeling, og konsekvensene av å endre på den er ganske dramatisk, sier Barth Eide.

Han sier at staten kan bidra med råd og at kommunene kan få ned kostnadene gjennom å samarbeide med andre kommuner.

Frp vil ha fakta på bordet

Det var Frps Stig Atle Abrahamsen som tok opp saken med klima- og miljøministeren, på vegne av partifelle Silje Hjemdal.

Abrahamsen påpeker at mange kommuner allerede har økt gebyrene for vann og avløp kraftig i år, fordi de må investere i nye renseanlegg.

– Vi ser at vann- og avløpsgebyrene går opp med 30–40 prosent på ett år ute i en rekke kommuner. Vi vet det at det ikke er noe alternativ for de fleste kommuner å kunne ta det på egne budsjett, sier han.

Abrahamsen mener regjeringen i det minste burde synliggjøre hvor mye det nye regelverket vil koste for befolkningen før det blir vedtatt i Stortinget.

– Jeg er helt enig i at vi skal rense. Det er viktig. Men vi må også ha alle fakta på bordet, sier han.

KS: Miljøgevinsten er høyst usikker

Organisasjonen Huseierne har hentet inn tall fra 14 av de mest folkerike kommunene i Norge. De fleste har økt prisene på vann- og avløp mye mer enn prisene har steget ellers i samfunnet i år.

Den høyeste prosentvise økningen i oversikten, har Sarpsborg, Skien og Porsgrunn. Der øker gebyrene med henholdsvis 44 prosent, 34 prosent og 33 prosent.

Målet med de nye EU-kravene er å redusere miljøkonsekvensene ved utslipp av kommunalt avløpsvann. Men miljøgevinsten er høyst usikker, ifølge områdedirektør Helge Eide i kommunenes interesseorganisasjon, KS.

– Vi er for at det gjøres investeringer i vann og avløp som øker miljøkvaliteten. Men vi er mot investeringer som først og fremst gir innbyggerne et vesentlig høyere vann- og avløpsgebyr, sier han.

Arbeiderparti-ordførere reagerer

Enkelt forklart innebærer det nye EU-direktivet at mengden utslipp som skal til for å utløse strengere rensekrav, går kraftig ned. I tillegg utvides kravene til å gjelde mindre tettsteder med 1.000 innbyggere.

Flere lokalpolitikere har reagert på kravene, deriblant Arbeiderparti-ordførerne i Harstad og Høyanger.

Barth Eide forsvarer det nye regelverket. Han mener Norge på mange måter er en sinke når det kommer til avløpsrensing, sammenlignet med land i vårt nærområder.

– Vi skal rense tilstrekkelig i forhold til de krav som gjelder etter norsk lov, og også etter avløpsdirektivet i EU som er en del av norsk lov, og som har vært det i mange år, sier han.