Bare høyere bensinpris kan redusere veitrafikken

Bensinprisen må skrus kraftig opp hvis målet er å redusere veitrafikken, mener et utvalg ledet av Vegdirektoratet.

Ifølge utvalget vil en bensinpris på 14 til 15 kroner literen føre til 5 prosent mindre biltrafikk på lange strekninger. Et kraftig forbedret togtilbud vil ikke være nok, mener utvalget. Hvis man tenker seg en 50 prosent høyere bensinpris, vil det resultere i 10-15 prosent redusert biltrafikk, sier sjef for Transportøkonomisk Institutt, Lasse Fridstrøm, til NRK. Prispåslaget vil ramme hardest der kollektivtilbudet er dårligst. Men vil ikke uten videre slå verst ut for dem med dårligst råd, tror Fridstrøm. Det er ikke de fattigste som kjører mest bil. Det er heller ikke de fattigste som kjører de største og mest bensinslukende bilene. Høyere CO2-utgifter vil gi inntekter til statskassen, som kan gi lettelser i inntektsskatten, gjerne rettet mot de laveste inntektene, sier Fridstrøm.