I et styrereferat beskriver styret i Bane Nor forsinkelsen i ERTMS-prosjektet som betydelig. Både Gjøvikbanen og Nordlandsbanen skulle etter planen ha kjørt på ERTMS i dag. Foto: Bane Nor

 I et styrereferat beskriver styret i Bane Nor forsinkelsen i ERTMS-prosjektet som betydelig. Både Gjøvikbanen og Nordlandsbanen skulle etter planen ha kjørt på ERTMS i dag. Foto: Bane Nor

Bane Nor-styret om 32-milliardersprosjekt: «Betydelig forsinket»

Milliardprosjektet som skal bidra til færre forsinkelser på jernbanen er forsinket. I januar varslet Bane Nor-styret at de hadde behov for å se nærmere på ERTMS-utbyggingen i detalj. Jernbanedirektoratet varsler tettere oppfølging.