Flere passasjerer på Follobanen har opplevd at det rister når de kjører gjennom Blixtunnelen. Det kan være ubehagelig, men er ikke farlig, ifølge Bane Nor. Foto: Terje Pedersen / NTB
Flere passasjerer på Follobanen har opplevd at det rister når de kjører gjennom Blixtunnelen. Det kan være ubehagelig, men er ikke farlig, ifølge Bane Nor. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bane Nor: Ristingen i Blixtunnelen er ikke farlig

Passasjerer på Follobanen har opplevd at det rister når de kjører gjennom Blixtunnelen. Bane Nor sier at ristingen ikke er farlig og at problemet skal utbedres.

– Selv om ristingen kan oppleves som litt ubehagelig, er det ingen sikkerhetsrisiko knyttet til å reise med tog gjennom Blixtunnelen, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Flere passasjerer på Follobanen har opplevd at det rister når de kjører gjennom tunnelen. Årsaken til ristingen er at noen togsett ikke har godt nok slipte hjul, i kombinasjon med at sporet er blitt litt smalere.

– Når togselskapet får justert det første, og vi får ordnet det andre, har vi tro på at problemet vil være løst, skriver Bane Nor.

– Blixtunnelen er bygget for å kunne justere sporbredden. Det skal vår leverandør nå i gang med, men vi vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta.

Arbeidet skal skje på natta, når det ikke går persontog på strekningen