Per David Borenstein i Bane Nor orienterte torsdag om status for arbeidet med å avdekke og rette opp feil på Follobanen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Per David Borenstein i Bane Nor orienterte torsdag om status for arbeidet med å avdekke og rette opp feil på Follobanen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Bane Nor: Ekspertvurdering godkjente trafikk på Follobanen

Den uvanlige løsningen som har skapt problemer på Follobanen, ble i forkant vurdert av eksperter. – Konklusjonen var at dette var akseptabelt, opplyser Bane Nor.

– Konklusjonen var at dette var akseptabelt og ikke noe i veien for å sette på togtrafikk, sier Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein.

Han redegjorde torsdag for en mye omtalt rapport fra rådgivningsselskapet Norconsult. Tidligere i uken kom det fram at rapporten stilte spørsmål ved løsningen som er valgt.

– Ut ifra det som står der, har vi kommet med et par tiltak. Blant annet at vi måtte måle litt ekstra i driftsfasen, sier Borenstein.

Etter en vurdering internt i Bane Nor, og sammen med Norconsult, konkluderte man med at løsningen var akseptabel, opplyser Borenstein.

Bane Nor opplyste opprinnelig at de skulle offentliggjøre rapporten torsdag, men dette er utsatt til fredag morgen.