Bærum kommune gjenbruker for første gang renset strøsand. Foto: AF Gruppen

Bærum strør for første gang med resirkulert strøsand fra AF-miljøpark

Vinterglatte fortau og veier i Bærum skal for første gang strøs med resirkulert strøsand renset hos AF-selskapet Nes Miljøpark.

Det skriver AF Gruppen i en pressemelding onsdag.

Dette er, ifølge meldingen, første gang Bærum kommune gjenbruker grusen fra vårfeiingen til vinterstrøing. I høst ble oppsopet fra fjorårets sesong renset for avfall og miljøfarlige stoffer, og den resirkulerte sanden ligger klart til strøing på kommunens lager.

– Strøsand har tidligere vært en utfordring for kommunen nå det kommer til endt vintersesong, fordi massene som ligger igjen på veiene, inneholder en del miljøfarlige stoffer. At vi nå har funnet en løsning som lar oss bruke dette om igjen, gir kommunen store gevinster, sier Christian Strandenæs, tjenesteleder for vei og trafikk i Bærum kommune.

Strøsand som etter hver vintersesong dumpes i deponier, er ifølge pressemeldingen, verdt millioner av kroner. Daglig leder Thomas Jølstad Henriksen i AF-selskapet Nes Miljøpark forteller at det i dag kun er tre kommuner i Norge som gjenvinner strøsanden.

– Det er synd. Strøsand er nemlig noe av det mest effektive å gjenvinne for oss. Foruten å unngå å fylle opp norske deponier, unngår vi ytterligere inngrep i naturen for å hente ut stein. Gjenvinningsproduktene er også ofte av bedre kvalitet. Deler av steinene som strøs på veiene blir knust til støv, men er de sterke nok, bør de brukes på nytt. Når vi har vasket strøsanden, sitter vi faktisk igjen med et sterkere produkt som er bedre tilpasset som strøsand enn tidligere fordi finstoffene er fjernet. Når den brukes på nytt neste vinter, vil den støve mindre og dermed også bidra til å få ned luftforurensningen på vinterstid, sier Henriksen.

Med Nes Miljøpark har AF Gruppen, Nes kommune og Gunnar Holth Grusforretning, ifølge pressemeldingen, etablert den første miljøparken for gjenvinning av forurenset masse på Østlandet. Miljøparken greier i gjennomsnitt å rense inntil 80 prosent av massene ved å fjerne eksempelvis bremsestøv fra biler, løv, plast, ispinner og annet som folk slenger fra seg, heter det i meldingen.

– Vi berømmer Bærum kommune for å ha satt gjenvinning og ombruk av slike masser på agendaen, og for å ta et tydelig samfunnsansvar. Stein er en ikke-fornybar ressurs som vi alle har et ansvar for å bevare og sikre for fremtidige generasjoner, og de samfunnsmessige gevinstene er store. Vi håper at flere lar seg inspirere av Bærum kommune og følger etter, sier Henriksen.