Illustrasjonsfoto: Backegruppen

Backegruppen stiller strenge krav til vindusleverandørene

- Backegruppen har stort fokus på å kvalitetssikre sine leverandører og har i denne sammenheng stilt krav til sine vindusleverandører om at de må følge opp Avfallsforskriftens kap. 14. Til tross for dette er det noen som unnlater å melde seg inn i retursystemet, sier kategorisjef Martin Borg i Backegruppen.

- Dette kan ikke fortsette, påpeker Borg. - Vi forventer at alle våre leverandører innretter seg etter lovpålagte krav, fortsetter han.

Backegruppen kjøper i størrelsesorden 5-10.000 vinduer pr. år. Selskapet rammes dermed av det lovpålagte kravet i Avfallsforskriftens kap. 14, §14-5 som sier at alle som kjøper mer enn 200 isolerglass årlig, må etterspørre og kunne dokumentere at de kun kjøper isolerglass av deltakere i godkjent retursystem.

I praksis må alle som enten produserer eller importerer vinduer eller andre produkter med isolerglass til Norge, melde seg inn i det landsdekkende retursystemet; Ruteretur AS.

Returretur har i samarbeid med Miljødirektoratet rettet fokus mot entreprenører i byggebransjen. Denne gruppen kjøper gjerne et stort antall vinduer fra mange ulike selskaper, og rammes derfor i stor utstrekning av kravene i Avfallsforskriftens kap. 14.