Backe Stor-Oslo bygger Risenga ishall

Fredag 28. juni signerte Asker kommune kontrakt med Backe Stor-Oslo om bygging av nye Risenga ishall.

Kontraktsummen er på cirka 475 millioner kroner og planlagt byggestart er i oktober 2019 med ferdigstillelse november 2021.

Avtalen mellom byggherre Asker kommune og entreprenør Backe Stor-Oslo er en totalentreprise med samspill. Arbeidet starter høsten 2019 og er forventet ferdig ved årsskiftet 2021/2022, skriver Asker kommune i en pressemelding.

Administrerende direktør Arne Landmark i Backe Stor-Oslo signerte kontrakt med Asker- ordfører Lene Conradi. Foto: Asker kommune

Ishallen vil ligge sør for Askerhallen, og hovedbrukere av anlegget blir IF Frisk Asker hockey, Asker Skøyteklubb-kortbane og Asker Kunstløpklubb. Anlegget skal også kunne benyttes til kulturformål og andre aktiviteter, skiver kommunen.

Skisse- og forprosjekt danner grunnlaget for prosjektomfanget.

Den nye ishallen i Asker vil inneholde en isbane på 26x60 meter, ha plass til 3.650 tilskuere, hvorav 500 ståplasser, 20 VIP-losjer, VIP-lounge og parkeringsanlegg i kjelleren med plass til ca 200 biler. Det blir også over 4.000 kvadratmeter kommersielle arealer som forutsettes utleid. Det blir også dimensjonert for kjelkehockey i arenaen.

 – Vår visjon er å bygge verdier i små og store samfunn, og dette prosjektet blir et flott prosjekt for Asker kommune, for lokalbefolkningen, for Frisk Asker og for oss som får bygge det, sier administrerende direktør i Backe Stor-Oslo, Arne Landmark. 

Ishallen blir en del av en større områdeutvikling av Risenga, skriver kommunen i pressemeldingen. Første fase er byggingen av ny Risenga ungdomsskole, Risenga ishall, utvidelse av Bleiker videregående skole og ny bygging av idrettshall ved siden av Leikvollhallen.

Riving av mindre bygningsmasse på ishalltomten starter i august 2019. Forutsatt at rammetillatelse og igangsettingstillatelse mottas som planlagt, starter grunnarbeidene i oktober 2019.

Prosjektutvikling i samspill
Etter at utviklingsavtale ble inngått våren 2018 har Asker Kommune og Backe Stor-Oslo i samspill utviklet prosjektet med fokus på kostnadseffektiv arealbruk, energieffektivitet og god driftsøkonomi, samt gode og gjennomtenkte tekniske løsninger, med formål å minimere driftskostnadene.

Med seg i utviklingsgruppen har Backe Stor-Oslo blant annet hatt JOB Arkitekter, Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter, Dr. Techn. Olav Olsen, Civil Consulting, VVS Rådgiverne, ECT, MOE AS og Erichsen & Horgen samt entreprenørene NTI, Energima og Arkel Asker og Bærum.

Landmark sier at prosessen siden samspillsavtalen med Asker kommune ble undertegnet i mai 2018 har vært svært god.

Sikkerhet først
– En hovedutfordring i prosjektet blir å ivareta alle naboer og besøkene til Risengaområdet på en sikker og god måte da det skal spilles kamper i den nærliggende Askerhallen en gang i uken underveis i byggeperioden. Dette har vi erfaring med fra andre prosjekter og er trygge på at vi skal ivareta dette på en god måte, kommenterer Landmark

Gjennom årene har Backe-konsernet tidligere bygget blant annet Hamar OL-Amfi, Terningen Arena på Elverum, Forus Bedriftsarena i Sandnes.

– Store haller og store konstruksjoner er vi vant til, fastslår administrerende direktør Arne Landmark.