Backe Romerike skal bygge 39 leiligheter i boligprosjektet Bark i Blystadlia i Rælingen kommune.
Backe Romerike skal bygge 39 leiligheter i boligprosjektet Bark i Blystadlia i Rælingen kommune.Illustrasjon: BORI.

Backe Romerike sikret seg prosjekter for 750 millioner

Rett før sommerferien sikret Backe Romerike seg fire prosjekter med en samlet kontraktsverdi på rundt 750 millioner kroner.

– Vi hadde fire prosjekter som ble avsluttet nærmest samtidig i vår, så vi har vært flinke og heldige med timingen. Nå kan våre dyktige medarbeidere gå rett over på spennende oppgaver i nye prosjekter, sier administrerende direktør Torgeir Grønsberg i Backe Romerike.

Stort prosjekt på Jessheim

Rett før ferien fikk Backe Romerike bestilling på tre nye byggetrinn ved Jessheim Park. Totalt omfatter prosjektet 170 leiligheter, parkeringskjeller over to plan og et tilhørende utomhusområde. Oppdragsgiver er Jessheim Stadion Bolig AS, som er deleid av Backe Prosjekt. Kontrakten har ifølge Grønsberg potensielt en verdi på 400 millioner kroner.

– Vi takker oppdragsgiver for tilliten og vi gleder oss veldig til å fortsette det gode samarbeidet, samt sørge for at kundetilfredsheten for boligkjøperne på Jessheim Park forblir like høy, sier han.

Backe Romerike skal bygge tre nye byggetrinn ved Jessheim Park. Totalt omfatter prosjektet 170 leiligheter.
Backe Romerike skal bygge tre nye byggetrinn ved Jessheim Park. Totalt omfatter prosjektet 170 leiligheter.Illustrasjon: Jessheim Stadion Bolig AS.

Leiligheter på Råholt

Grønsberg forteller også at Backe Romerike fortsetter samarbeidet med Eidsvoll Verk Tomteselskap AS på Råholt. Byggherren, som er deleid av BORI, skal i boligprosjektet Stasjonen oppføre 40 leiligheter med tilhørende garasjekjeller i totalentreprise. Backe Romerike sin kontrakt har en verdi på cirka 70 millioner kroner.

– Et av kravene til byggherren var at organisasjonen fra forrige byggetrinn skulle fortsette videre på dette trinnet. Det er også planlagt videre byggetrinn på området, opplyser Grønsberg.

Bygger Bark

I juni fikk også Backe Romerike oppdraget med å oppføre 39 leiligheter i boligprosjektet Bark i Blystadlia i Rælingen kommune. I tillegg til leilighetene skal entreprenøren bygge parkeringskjeller, veiutvidelse og et lengre fortau. Oppdragsgiver er BORI gjennom selskapet Romerike Boligutvikling AS og ifølge Grønsberg er kontrakten på cirka 120 millioner kroner.

Backe Romerike skal bygge 40 leiligheter ved boliprosjektet Stasjonen på Råholt.
Backe Romerike skal bygge 40 leiligheter ved boliprosjektet Stasjonen på Råholt.Illustrasjon: Eidsvoll Verk Tomteselskap AS

Bygger svømmehall

I sommer skrev Backe Romerike også kontrakt med Nannestad kommune om utbygging av Nannestad Svømmehall.

– Backe Romerike har lang og god erfaring med svømmehaller og vi ser frem mot å bygge et flott nærmiljøanlegg for Nannestad Kommune, kommenterer Grønsberg.

Den nye svømmehallen skal bygges i tilknytning til eksisterende Nannestadhallen og prosjektet består av to bassenger, stupetårn, sklie og badstuanlegg. Prosjektet inneholder også betydelig opprusting og nyetableringer i utomhusanlegget.

– Vi har en kontrakt i prosjektet på cirka 155 millioner, forteller Grønsberg.

Trenger mer

Backe Romerike-sjefen er strålende fornøyd med ordrene selskapet har sikret seg i løpet av sommeren, men han understreker samtidig at entreprenørselskapet trenger flere oppdrag.

– Vi har solid kapasitet og har også prosjekter som avsluttes senere i år som gjør at vi trenger å fylle opp ordrebøkene ytterligere, fastslår Grønsberg.

Backe Romerike skal bygge nye svømmehall for Nannestad kommune.
Backe Romerike skal bygge nye svømmehall for Nannestad kommune.Illustrasjon: Nannestad kommune.