Backe Romerike skal bygge Haugtun skole. Ill. Lillestrøm Arkitekter AS

Backe Romerike skal bygge Haugtun skole. Ill. Lillestrøm Arkitekter AS

Backe Romerike bygger ny skole for Lillestrøm kommune

For 38 år siden oppførte Backe Romerike Haugtun skole for Sørum kommune. Nå er skolen moden for modernisering og Backe Romerike har igjen fått oppdraget for det som nå er Lillestrøm kommune.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende skolebygg og erstatte det med en spesialskole som er tilrettelagt for 60 elever. Bygningsmassen er på cirka 5.000 kvadratmeter og det skal etableres ni baser med klasserom, ny SFO, gymsal og opplæringsbasseng.

Det vil i tillegg være bibliotek, lekotek og andre funksjonaliteter til lærere og elever.

Kontrakten har en verdi på cirka 240 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

– Uteområdene består av 6.500 kvadratmeter med ny ballbinge, tur/sykkelvei og diverse lekeapparater for å ivareta aktiviteter tilpasset skolens elever og befolkningen i nærområdet, skriver entreprenøren i en pressemelding. Skolen skal stå ferdig i desember 2025.

Vegard Ødemark, som skal være prosjekteringsleder i Backe Romerike har en spesiell tilknytning til skolen.

– Det føles litt spesielt å rive gamle Haugtun skole, hvor min far var prosjektleder for Backe Romerike. Samtidig har det skjedd en stor utvikling på skolebygg siden 1986 med blant annet skjerpede krav til innemiljø og energi. Skolens elever og lærere kommer til å få en toppmoderne skole som er tilrettelagt for brukerne sitt behov. Bygget er til dels komplisert med et svømmebasseng og tilpasninger for spesialskole hvor noen elever har nedsatte funksjonsnedsettelser. Men dette har vi god kompetanse på, med erfaringer fra tilsvarende prosjekter, sier Ødemark i meldingen.

Lasse Wavik (innleid prosjektleder, Lillestrøm Kommune fra Sweco) (f.v.), Vidar Almsten (direktør klima og infrastruktur, Lillestrøm kommune), Torgeir Grønsberg (administrerende direktør, Backe Romerike), Vegard Sætermoen (prosjektleder, Backe Romerike), Vegard Ødemark (prosjekteringsleder, Backe Romerike). Foto: Backe Romerike
Lasse Wavik (innleid prosjektleder, Lillestrøm Kommune fra Sweco) (f.v.), Vidar Almsten (direktør klima og infrastruktur, Lillestrøm kommune), Torgeir Grønsberg (administrerende direktør, Backe Romerike), Vegard Sætermoen (prosjektleder, Backe Romerike), Vegard Ødemark (prosjekteringsleder, Backe Romerike). Foto: Backe Romerike

Kontrakten ble offisielt signert på Lillestrøm rådhus 18. juni.

Kommunen sin innleide prosjektleder Lasse Wavik, fra Sweco, er glad for å komme fysisk i gang med prosjektet.

– Vi har vært gjennom et omfattende og godt forprosjekt sammen med kommunen, brukere, AFRY og Lillestrøm Arkitekter. Det føles veldig bra å få skrevet kontrakt med entreprenør, så vi virkelig kan komme i gang med byggeprosessen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med Backe Romerike og med et samspill som vil føre til at vi vil levere et funksjonelt, moderne og tiltrengt bygg til skolens elever og ansatte neste år, sier Wavik i meldingen.

Av miljø- og energiambisjoner som gjennomføres i prosjekter inngår utslippsfri byggeplass, Breeam-Good sertifisering, solceller på tak og gjenbruk av utstyr og materialer fra eksisterende skole.