Ill. Bjar Arkitekter

Backe Østfold bygger næringsbygg på Rolvsøy

Backe Østfold AS skal bygge et butikk-/kontorlokale i en totalentreprise for Terje Høili AS på Rolvsøy. Kontrakten har en størrelse på 70,6 millioner kroner (eks. mva.). 

Prosjektet hadde byggestart 14. januar i 2019 og skal fullføres 1. november i 2019.

Grunnflaten i butikklokalene i 1. etasje er på cirka 3.400 kvadratmeter. Kontorlokalene i 2. etasje er på cirka 1.500 kvadratmeter.

Bygget består av støpt betongplate med peler til fjell i 1. etasje og for øvrig benyttes stål og hulldekker med en membran tekket lett-taks konstruksjon. Det blir tømrede yttervegger med ventilert og pusset fasade.

Arkitekt i prosjektet er Per Bjar /Bjar Arkitekter og Prokonsult AS er rådgiver. Bygge/prosjektledelse utføres av Runar Helgesen.