F.v.: Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten og Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe.
F.v.: Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten og Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe.

Backe inngår akrim-samarbeid med Skatteetaten

Backe forsterker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og inngår samarbeidsavtale med Skatteetaten for å stanse kriminelle aktører i bransjen.

- Samarbeidet med Skatteetaten er enda et steg videre i Backes seriøsitetsarbeid og et av flere forebyggingstiltak i bransjen. Det er sammen vi best forebygger arbeidslivskriminalitet og styrker arbeidet i hele verdikjeden, som samlet sett bidrar til å øke bransjens omdømme, sier Backes konsernsjef, Eirik Gjelsvik i en pressemelding.

Backe er blant de første private entreprenørene Skatteetaten inngår avtale med. Samarbeidet vil bidra til at Backe deler informasjon, har tettere oppfølging med leverandørene og øker grad av digitaliserte prosesser innenfor seriøsitetsarbeidet. Backe og Skatteetaten vil sammen jobbe med sanntidsanalyser og sikre bedre oppfølging sammen med underleverandører, skriver entreprenøren.

- I Backe jobber vi kontinuerlig med å forebygge at kriminelle aktører får innpass i næringen. For å lykkes med dette arbeidet er det helt avgjørende å ha best mulig tilgang på data som setter oss i stand til å gjøre gode analyser av samarbeidspartnere og leverandører. I dag bruker vi blant annet HMSREG og StartBANK for å følge opp seriøsitetsarbeidet vårt. Denne samarbeidsavtalen vil ytterligere styrke dette arbeidet, forteller kvalitetssjef i Backe, Martin Borg i samme melding.

Før Backe inngår kontrakter med sine underentreprenører skal Skatteetaten bidra med informasjon som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre, og har overholdt sine forpliktelser overfor norske skatte- og avgiftsmyndigheter. Skatteetatenkan også følge opp utvalgte prosjekter og gjennomføre byggeplasskontroller. I tillegg skal Skatteetaten bidra med opplæring og kompetanseheving av Backes ansatte.

- Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen hvis vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet for de useriøse aktørene. Sammen med flere av de største entreprenørene i markedet står vi enda sterkere når vi nå går sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten i meldingen.