Illustrasjonsfoto: Avinor

Avinor har overlevert fremdriftsplan for ny lufthavn i Mo i Rana

I svaret redegjør Avinor for arbeidet som skal gjennomføres før byggestart kan vedtas.

I et oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet (SD) ble Avinor 27. mai bedt om å legge frem en fremdriftsplan for ny lufthavn i Mo i Rana, samt en vurdering av OPS (offentlig privat samarbeid) innen 3. juli.

Fremdriftsplanen er nå overlevert, og Avinor har fått ny frist for vurdering av OPS 1. oktober.

Ifølge en pressemelding gjennomgår de nå et prosjekt overlevert fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU). Deretter vil det gjøres en oppdatering av forprosjektet med nytt kostnadsoverslag. I første kvartal 2021 vil det utarbeides en oppdatert konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet og SD, og en søknad om anleggskonsesjon til Fylkesmannen. Videre vil Avinor ha konsultasjon med flyselskapene.

I andre kvartal 2021 er det estimert at kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2) kan gjennomføres. En investeringsbeslutning vil først kunne tas etter at dette er gjennomført, heter det i pressmeldingen.

Fremdriftsplanen er foreløpig, og det kan forekomme endringer underveis.

- Før byggestart må totalfinansieringen være på plass. Vi anslår byggetiden til å være tre til fire år fra investeringsbeslutningen, sier konserndirektør i Avinor, Petter Johannessen i pressmeldingen.