Atlas Copco med 25 år på Langhus

- At vi har vært på Langhus i 25 år, forteller mye om Atlas Copco, om et godt nærmiljø og om Ski kommune, mener adm. Dir. Martin Hagen.

Hagen var med i komiteen som planla det store Atlas Copco-bygget fra de første arkitektskisser til bygget sto ferdig i januar 1978. Men selskapet hadde da allerede operert i Norge i mange år. Det norske datterselskapet ble etablert så tidlig som i 1916 og har hatt tilhold på flere adresser i Oslo gjennom årene. Før bedriften kom til Langhus, hadde den lokaler på Økern. Ski i særklasse - Valget av Langhus som fast adresse skyldes ikke minst at Ski kommune viste en imøtekommenhet og interesse for industrietableringer som sto i særklasse. Vi følte oss virkelig velkommen og verdsatt. Vi var blant pionerene som etablerte industri i Ski kommune, og vi synes det er flott å se den frodige næringsvirksomheten som har vokst frem spesielt i de senere årene! - Atlas Copco ble etablert i Sverige allerede i 1873 under navnet Atlas Diesel og selskapets produkter fant veien til Norge helt fra starten. Ikke uten grunn er vi stolte av at det satt en motor fra Atlas Diesel i Roald Amundsens Fram. Multinasjonal Trykkluftutstyr og anleggs- og gruveutstyr ble selskapets nye satsningsområder sist på 40-tallet, og det har vist seg å være en klok beslutning, for suksessen har vært formidabel. I dag opererer konsernet i hele 150 land over hele verden og har datterselskaper i et 50-tall land. I Norge hadde Atlas Copco et meget godt år i 2002 med en omsetning på 531 millioner kroner, en økning på 9 prosent i forhold til året før. På verdensbasis omsetter Atlas Copco for noe rundt 50 milliarder svenske kroner og har totalt nær 26000 medarbeidere. Langsiktig - Vår bedrift har alltid satset på langsiktighet og forutsigbarhet. Slik har vi for eksempel aldri lagt ned et datterselskap i noe land dersom vi ikke har vært tvunget til det p.g.a. landets lovgivning eller liknende. Vi vil ha et stabilt og varig forhold både til stedet vi er etablert, til våre medarbeidere og til våre kunder. Da vi besluttet å etablere oss i Ski, var det nesten ingen i bedriften som bodde her. I dag bor ca. 70 prosent av de ansatte i Follo. Vi gleder oss også over at vi har en særdeles lang ansiennitet på våre ansatte og at det faktisk er flere som har vært med bedriften siden vi flyttet til Langhus for 25 år siden...og enda før det, sier Martin Hagen som selv har en fartstid på over 35 år i selskapet. I jubileumsåret har Atlas Copco 150 ansatte i Norge, og to tredeler av dem har tilhold på Langhus. Dermed er selskapet en av kommunens største arbeidsplasser. Bedriften er organisert i et holdingselskap, Atlas Copco AS, og fire driftsselskaper: Atlas Copco Kompressorteknikk AS, Atlas Copco Anlegg og Gruveteknikk AS, Atlas Copco Tools AS og Berema AS. Alle holder til i det store bygget på Langhus. - Langhus har vært et godt sted å være for Atlas Copco og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal bli her i 25 år til. Minst, mener Hagen.