Asplan Viak skal representere Norge i internasjonalt FN-program

Hvordan kan Asplan Viak integrere bærekraft enda bedre i sin forretningsmodell? I løpet av et ti måneders program i regi av UN Global Compact Norge, har fire unge ansatte i selskapet kommet frem til en løsning. Nå har de blitt plukket ut til å presentere ideen sin internasjonalt på Young SDG Innovators Summit.

Foto: Asplan Viak

Foto: Asplan Viak

– Som en ansvarlig aktør i samfunnet har vi forpliktet oss til å fremme bærekraft i alt vi gjør. En forutsetning for å bli bedre på dette kan være gjennom bærekraftsrapportering på prosjektnivå. På denne måten kan vi få oversikt over hvilke bærekraftsmål vi påvirker; som kan både gi oss kredibilitet og troverdighet, og gi våre kunder trygghet på at samfunns-, klima- og miljømessige behov ivaretas i våre prosjekter, forteller Michael Myrvold Jenssen, en av fire utvalgte fagpersoner fra Asplan Viak, i en melding fra selskapet.

Asplan Viaks forretningsidé ble valgt ut av juryen til å representere Norge 21. september på Young SDG Innovators Summit. Sammen med 31 andre kandidater fra hele verden skal ideen presenteres foran et panel av dommere.

– Bærekraftsrapportering på prosjektnivå vil gi oss mye bedre oversikt over hvordan vi faktisk påvirker samfunnet i en mer bærekraftig retning, hvor vi som bedrift har forbedringspotensiale, forteller Mie Fuglseth i meldingen.

Det er Mie Fuglseth, Michael Myrvold, Haakon Haanes og Ingrid Hjorth som har representert Asplan Viak i UN Global Compacts Young Sustainable Innovators Program (YSIP) gjennom de siste ti månedene. Sammen danner de et tverrfaglig team, med spisskompetanse innen energi og miljø, arkitektur, byutvikling og vannforvaltning.