Åslaug Haga refser kommunene

Kommunalminister Åslaug Haga (Sp) refser landets kommuner. Hun mener kommunene er for dårlige på etikk, kvalitet, sykefravær og næringsutvikling.

Kommunalministeren stiller en rekke krav til kommunene ved inngangen til det nye året. Jeg er rystet over historier vi har hatt i kommunal sektor det siste året, sier Åslaug Haga i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå. Kommunalministeren nevner skandalene ved vannverket på Romerike, Undervisningsbygg i Oslo og Bærum kommune. Det er utvilsomt behov for at kommuner tar tak i egen situasjon, utvikler etiske regelverk, bruker disse regelverkene og nøye går gjennom kontrollrutiner. I tillegg må en også motivere til at varslere sier fra, mener Haga. Åslaug Haga er også bekymret over at sykefraværet fortsetter å øke i kommunene. Sykefraværet må ned. Nå setter vi i gang et forprosjekt med ti kommuner. Vi må få fart i arbeidet med å redusere sykefraværet. Det er mulig, sier Haga og viser til gode eksempler i Sogndal kommune og åpen omsorg i Onsøy kommunedel i Fredrikstad. Haga er også opptatt av at kommunene skal bli bedre på næringsutvikling og mener kommunene må ta et krafttak for å bli en bedre serviceinstans for lokalt næringsliv. Kommunalministeren mener videre at altfor mange ordførere og kommunestyremedlemmer har gikk for mye makt til rådmenn og administrasjon.