Foto: Metier OECFoto: Metier OECFoto: Metier OEC

Arrangerte rundbordskonferanse for toppledere om bærekraftige løsninger

Torsdag 6. februar møttes norske næringslivstopper i prosjektorienterte virksomheter til Metier OEC sin årlige konferanse, Management Round Table.

Konferansen er en arena for erfaringsutveksling og diskusjoner om fremtidens løsninger, og deltakerne diskuterte her hvilke beslutninger man må for å være lønnsom, bærekraftig og innovativ i tiden fremover. Rundt 100 personer deltok på arrangementet.

De inviterte foredragsholderne presenterte hvordan deres virksomheter arbeider med posisjonering, maksimerer nytte av sine investeringer og hvordan de implementerer bærekraftige løsninger som en del av strategiene selskapene deres legger til grunn for å posisjonere seg for fremtiden.

Blant foredragsholderne var Irene Måsøval, etatsdirektør for Fornebubanen, Harald Henriksen, konserndirektør i Tomra og Gøril Joys Johnsen, viseadministrerende direktør i Coop Norge SA.

Metier OEC utfordret foredragsholderne til å drøfte hvilke beslutninger dagens ledere må ta for å kunne posisjonere seg for en utvikling som stiller krav til bærekraftige løsninger og økt verdi fra virksomhetens investeringer.

Gøril Joys Johnsen fra Coop hentet inspirasjon fra World Economic Forum og i sitt foredrag tok hun opp problemstillingene som vil påvirke samfunnet i årene som kommer. Hun predikerte blant annet hvordan den fremvoksende forbrukergenerasjonen vil kreve at bedrifter revolusjonerer sine forretningsprosesser og -modeller slik at de svarer til kravene om bærekraftige løsninger.

Harald Henriksen i Tomra brukte taletiden til å snakke om verdens miljø- og bærekraftsutfordringer. Etter mange år i bransjen har Tomra opparbeidet seg verdifull kunnskap om hvordan teknologi kan brukes til å løse hverdagens og fremtidens utfordringer. I likhet med de andre foredragsholderne understreker Henriksen at det selskapenes ansvar å gå foran og stille krav til bærekraftige løsninger i sine forretningsprosesser.