John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen. Foto: Svanhild Blakstad

John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen. Foto: Svanhild Blakstad

Arrangerer webinaret «Miljøevolusjon» som del av Betongindustridagene

Som del av betongindustridagene – Bærekraft i praksis gjennomfører Betong Norge – Betongelementforeningen webinaret Miljøevolusjon 9. februar.

Webinaret er gratis og åpent for alle og du kan følge arrangementet via bygg.no fra klokken 12.

– Norsk betong- og bindemiddelindustri er viktige medspillere når bygninger, vei, bane, havneanlegg, flyplasser og energiproduksjon skal realiseres. Ikke noe av dette er mulig uten byggematerialet som er, og kommer fra det norske grunnfjellet. Dette betyr også at denne delen av byggevareindustrien har en viktig rolle når samfunnet skal realisere 2030 og 2050 målene om utslippskutt, og når vi skal skape nye verdikjeder som del av det grønne skiftet, sier John-Erik Reiersen i Betong Norge – Betongelementforeningen i en pressemelding.

Han peker på at cirka 15 prosent av norske klimagassutslipp kommer fra nettopp bygg og anlegg.

– Nøkkelen til utslippsreduksjon er en fri, kunnskapsbasert konkurranse der næringspolitikken legger til rette for små og store innovasjoner, teknologiutvikling og rammebetingelser som bidrar til nysgjerrighet og etterspørsel som gir miljøriktige anskaffelses over et byggs levetid, sier Reiersen.

Webinaret er en løypemelding fra industrien, og gir innsikt i utviklingen av alternative bindemidler, sementtyper, CCS, gjenbruk og transport.

– For byggenæringen vil det gi helt nye muligheter, og det er ikke så langt fremme som man skulle tro. Vi snakker ikke om teknologier som kanskje kommer en gang i fremtiden, men om de som operasjonaliseres nå, og som vil gi effekter om relativt kort tid. Vi vil diskutere gjenbruk av bygningsdeler fra gamle bygg over i nye. Isolert sett ikke noe nytt, men gjenbruk har ikke blitt verdsatt like høyt de siste 50 årene som tidligere. Vi skal altså tilbake til gjenbruk, men i mye større skala enn vi kan forestille oss i dag. Kanskje byggenæringen kommer til en ny forståelse, der man som hovedregel leaser ytelser for en bestemt periode, for så å levere produktene tilbake for redokumentasjon og gjenbruk? Logistikk, transport og energiproduksjon på byggeplass har betydelige utslipp av klimagasser. Også her skjer det mye nå, lær mer om dette på webinaret, sier Reiersen.

Du kan hoppe inn og ut av webinaret, og følge de foredragene du tenker er nyttig for deg. Vi tror likevel at alle foredragene er interessante, og vil gi deg ny kunnskap om alle de små og store endringene som skjer nå.

I webinaret møter du blant annet John-Erik Reiersen, Betong Norge. Geir Frantzen, Betongklyngen CIC. Stian Alessandro Ekkernes Rossi, SAFEROCK AS. Kristian Edwards, Senior Arkitekt og forskningsleder hos Snøhetta. Lars Busterud, Teknisk Sjef hos Schwenk AS. Kjell Skjeggerud, Heidelberg Cement Northern Europe. Tor Gautestad, Senior Manager Project and Process, Brevik CCS. Marit Kindem Thyholt, Sjefsrådgiver på klima, energi og bygningsfysikk, Skanska Teknikk. Silvan Gadner, Jørn Glad AS. Kjetil Bergflødt, Product Manager, Alternative drivelines hos Volvo Norge AS.

Se arrangementet i opptak her