Foto: Frode Aga

Arrangerer frokostmøte om gode byggeprosesser - se arrangementet live på bygg.no

Powerhouse Montessori skole i Drøbak er det første ferdigstilte nybygget som er prosjektert i henhold til den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse.

Dette arbeidet vil bli nøye gjennomgått på frokostmøtet i regi av NAL og Bygg21 - og arrangementet kan du se direkte her på bygg.no 15. mai fra klokken 08.20.

Prosessmodellen innebærer involvering og likestilling av alle fag fra oppstart av prosjekteringen, samt tett involvering av bruker gjennom hele prosessen. 

Grunntanken er at «form følger miljø», en ambisjon som er avhengig av en stor grad av tverrfaglighet. Arkitekturen er utformet med henblikk på å minimere energibehovet til bygging, materialer, drift og avhending. Effektiv utnyttelse av de naturgitte forholdene på tomten; solforhold, dagslys, bergvarme, samt strenge krav til lav bundet energi i alle materialer, er grunnleggende formgivende premisser. 

Skolebygget er tenkt som en holdningsskapende ramme om ungdommenes hverdag, ved å bidra til en større miljøbevissthet både i forhold til at energikonseptet kan leses i arkitekturen og nærheten til naturen er vektlagt og tydeliggjort. 

For å oppnå Powerhouse-definisjonen kreves integrerte, helhetlige løsninger og tverrfaglig samhandling gjennom hele prosessen. Det er vesentlig at løsningene tilpasses presist brukers behov for å unngå unødvendig energibruk i bygget.

Les mer om arrangementet her