Aasmund Bunkholt på fjorårets konferanse.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Arrangerer den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur

10. juni går den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur av stabelen. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens norske trearkitektur.

I år setter arrangørene fokus på store utbygginger og boligblokker med tre, der man blant annet presenterer fremragende arkitektur fra Australia, Irland, Sverige og Norge. Treprisen 2015 blir delt ut.

- I år setter vi fokus på boligblokker og høyhus fordi dette blir et vekstområde i nær fremtid, sier daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus, som er en av arrangørene av konferansen.

- Det har de siste årene vært økende fokus på miljø og bærekraft i forhold til næringsbygg. Dette har blant annet medført økt bruk av tre i slike prosjekter. Nå ser vi at dette kommer på boligsiden også. Samtidig har trebaserte konsepter utviklet seg, både med hensyn til teknologi og økonomi, sier Bunkholt, som også er en av konferansens foredragsholdere.

Hvem retter konferansen seg mot?
Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter. På de to foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer.

Utdeling av Treprisen 2015
Under konferansen blir Treprisen delt ut. Treprisen er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut av TreFokus i samarbeid med NAL.

Dagens norske trearkitektur har internasjonal høy kvalitet, er etterspurt, og har markert seg med prestisjefylte utmerkelser. I utviklingen har det oppstått et voksende behov for en møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre omkring innovasjon av norsk trearkitektur.

Fra konferanseprogrammet

·Utdeling av Treprisen
·Store utbygginger og boligblokker med tre
·Hvordan øke trebruk i urbane strøk?
·Hvordan kan aktivt bruk av kommunale planer og strategier bidra til bærekraftig byutvikling?
·Ny utførelsesstandard for trekonstruksjoner på trappene (inkl. Eurokode 5)
·Hva kan vi forvente av fremtidens trearkitektur?
·Dialog om trearkitektur

Arrangører
Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Arkitektbedriftene i Norge, Norsk Treteknisk Institutt og Norske Lauvtrebruk.