Administrerende direktør Rasmus Nord i Sweco Norge. Foto: Arve Brekkhus
Administrerende direktør Rasmus Nord i Sweco Norge. Foto: Arve Brekkhus

Arkitektvirksomheten drar ned Sweco

Selv om den lave aktiviteten i det private byggmarkedet preger avslutningen av året, forbedret Sweco driftsresultatet fra 2022. Men arkitektvirksomheten taper penger.

Driftsinntektene for fjerde kvartal 2023 var 917,6 millioner kroner, mot 887,9 millioner i 2022. Driftsresultatet (EBITA) for kvartalet endte på 49,4 millioner kroner, ned fra 73,5 millioner kroner i samme periode i 2022, skriver Sweco i en pressemelding.

Driftsinntektene for hele 2023 endte på 3.471,3 millioner kroner, sammenlignet med 3.087,4 millioner for året før, som tilsvarer en økning på 12,4 prosent. Driftsresultatet (EBITA) økte fra 250,6 millioner kroner i 2022 til 257,9 millioner i 2023, tilsvarende en driftsmargin på 7,4 prosent.

– Vi er fornøyde med at vi forbedrer det rekordsterke driftsresultatet fra i fjor ytterligere, men har klare ambisjoner om en høyere driftsmargin. De fleste markedsområder i virksomheten leverer meget solide resultater i 2023, både innen offentlig bygg, infrastruktur, kraft og industri. Det er gledelig å se at store deler av vår vekst nå drives av den grønne samfunnsomstillingen. Vi ser også stor etterspørsel etter våre prosjekt- og byggeledertjenester. Resultatet holdes dessverre tilbake av vår arkitektvirksomhet, som har vært særdeles hardt rammet av boligbyggingsstansen, sier administrerende direktør Rasmus Nord i Sweco Norge meldingen.

Sweco Norge AS, eksklusivt datterselskap, hadde i 2023 en omsetning på 3.242,7 millioner kroner, et driftsresultat på 294,9 millioner kroner og dermed en driftsmargin på 9,1 prosent. 

Tidligere i uka leverte Multiconsult resultat, og der var der det arktiektvirksomheten som slet mest. Det samme er tilfellet i Sweco. Sweco Architects endte på et resultat på minus 37,0 millioner kroner, av en omsetning på 228,6 millioner kroner, som tilsvarer en driftsmargin på minus 16,2 prosent.

– Sweco Architects har levert røde tall gjennom hele 2023, med en forverring mot slutten av året. Vi har måttet gjennomføre flere kostnadsreduserende tiltak. Vi har imidlertid også brukt den krevende tiden på å rigge oss for mulighetene vi vet kommer, og ser spor av bedring allerede i starten av 2024. Vi er forsiktige optimister og håper og tror, i likhet med de fleste eksperter, at det private byggmarkedet vil få hjula i gang igjen i løpet av 2024, sier Nord.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte driftsinntekter på 7,717 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2023, fra 6,732 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2022. Driftsresultatet (EBITA) for fjerde kvartal ble 654 millioner svenske kroner, mot 709 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en driftsmargin på 8,5 prosent, sammenlignet med 10,5 prosent i fjerde kvartal 2022, opplyser rådgiveren.