Adm. dir. Egil Skavang i Arkitektbedriftene. (Foto: Trine Hisdal)

Arkitektbedriftene støtter ny sentral godkjenning

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har lagt frem forslag til ny sentral godkjenning. Arkitektbedriftene understreker viktigheten av fagkompetanse i alle bygningstiltak.

Arkitektbedriftene i Norge er svært glad for at Kommunal- og moderniseringsministeren i sitt høringsutkast til endring i plan- og bygningsloven har valgt å følge forslaget fra en samlet byggenæring om en ny ordning med sentral godkjenning av ansvarlige foretak.

- Vi setter også stor pris på den åpne dialogen ministeren og direktoratet har med næringen i arbeidene med endringene, heter det i en melding fra Arkitektbedriftene.

De peker på at det i prosessen frem til lovendringene vedtas at det blir vesentlig å få på plass de nødvendige detaljene for at ordningen vil fungere og gi ønsket effekt.

- Helt avgjørende blir det at kravene til fagkompetanse blir tydelige og får anvendelse for alle tiltak og alle foretak som er underlagt bestemmelser i plan- og bygningsloven. Dette gjelder også tiltak som ikke er søknadspliktige, men som likevel skal prosjekteres og utføres etter gjeldende forskrifter. Et nytt regelverk for sentral godkjenning må også sikre tilstrekkelige kvalifikasjoner hos utenlandske foretak som søker godkjenning, skriver der.

Arkitektbedriftene i Norge deltok i BNL-utvalget som på oppdrag fra regjeringen har utarbeidet rapporten «Enkelt å være seriøs». I denne rapporten foreslo utvalget et nytt godkjenningsområde med minstekrav til fagkompetanse for foretak som påtar seg oppdrag som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

- Vi oppfordrer departementet til særlig å se nærmere på dette forslaget som vi mener vil være effektivt i bekjempelsen av svart arbeid i byggenæringen, skriver de i meldingen.