Arendal kommune saksøker Nye Veier

Arendal kommune krever 800.000 kroner fra veiselskapet Nye Veier etter klager fra batteriselskapet Morrow om dårlig grunnarbeid på en batteritomt.

Gjennom selskapet Eyde Energipark Holding AS har Arendal kommune mottatt reklamasjon fra Marrow Batteries på tomta «Batterifabrikk 1».

Kommunen solgte tomta til Morrow med statlige midler fra Siva (Selskapet for industrivekst). Reklamasjonen kommer fordi selskapet er misfornøyde med grunnarbeidene, skriver Agderposten.

Kostnadene for å rette arbeidet er om lag 800.000 kroner.

Arendal kommune har snudd kravet mot Nye Veier, som har planert tomta for kommunen.

Nye Veier bekrefter til Agderposten at de har fått stevning fra det kommunale selskapet, Eyde Energipark AS.

– Vi vil gjennomgå denne og komme med vårt tilsvar innen fristen i august, skriver kommunikasjonsrådgiver Imi Vegge i en epost til avisen.