Arbeidstilsynet: Innvandrere blir mobbet på jobb

En undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at ikke-vestlige arbeidstakere mangler arbeidsavtaler og blir mobbet for utseende og klesdrakt.

Arbeidstilsynets distriktskontorer har gransket næringene som har flest ikke-vestlige arbeidstakere. Ifølge undersøkelsen Arbeidsmiljøloven i et fargerikt fellesskap (AIFA) møter ikke-vestlige arbeidstakere i Norge ofte et svært barskt miljø. Tilsynet ble gjennomført over hele landet og i næringene renhold, ufaglærte på sykehjem, bygg og anlegg, transport, landbruk og fiske, sier seniorinspektør Tahereh Talebi til Vårt Land. Blir mobbet Hun karakteriserer hovedfunnene som «svært nedslående». Nesten 40 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne mangler arbeidsavtaler. Nærmere fire av ti har ikke innflytelse på arbeidsplassen, og mangler både verneombud og tillitsvalgte. For Norge totalt sett opplyser en av fem ikke-vestlige arbeidstakere at de blir mobbet på arbeidsplassen. I noen distrikter sier så mange som 70 prosent at de blir trakasserte. Når det gjelder mobbing er det to ting som går igjen. Folk får nedsettende kommentarer knyttet til utseende og kleskode, sier Talebi. Etterlyser tiltak Ikke-vestlige innvandrere sliter også hardt med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten for denne gruppen er nesten fire ganger så høy som for personer født i Norge. Vårt tilsyn avdekker også at fordi mange sliter med å få jobb, er flere villige til å tåle mye når de har klart å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Talebi. Hun etterlyser sterkere innsats både fra Arbeidstilsynet og fagforeningene som organiserer folk i næringer med mange ikke-vestlige arbeidstakere.