Arbeidsmarkedskriminalitet

StedOslo, Norge
ArrangørBDO
Fra12.11.2014
Til12.11.2014
TidspunktOnsdag kl 8.15 - 9.15

BDO morgenkaffe

Hva kan næringslivet gjøre med arbeidsmarkedskriminalitet?

Arbeidsmarkedskriminalitet er en betegnelse på forskjellige former for kriminalitet som bl.a. oppstår i bygg og anlegg, restaurantbransjen, m.m. Politiet definerer dette som en fellesbetegnelse for tvangsarbeid, sosial dumping, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart omsetning, svart arbeid, fiktiv fakturering, hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og kamuflering av straffbare handlinger.

I denne "BDO Morgenkaffe" vil Erling Grimstad, leder for BDOs granskingsenhet, beskrive hvilke tiltak virksomheter kan iverksette for å beskytte seg mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Vi serverer en kaffekopp og registrerer deltakerne fra kl. 08:00; den faglige del starter 08:15 presis.

Påmeldingsfrist: 10. november

Hjemmeside