Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Arbeidsledigheten falt i september

Arbeidsledigheten sank med 18.500 personer i september. Ved utgangen av måneden var 197.915 personer arbeidsledige, ifølge tall fra Nav.

Det utgjør drøyt 7 prosent av arbeidsstyrken, ifølge månedsstatistikken fra Nav som ble publisert fredag. 117.800 personer var registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, mens 80.100 personer var delvis ledige.

25.600 av de helt ledige var registrert som permittert, det samme gjelder 39.100 av de delvis ledige.

– Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover også i september, og nok en gang skyldes det i hovedsak en nedgang i tallet på permitterte. Denne måneden går arbeidsledigheten ned i alle fylker og for de aller fleste yrkesgruppene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Statsråden fornøyd

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), som fungerer som arbeids- og sosialminister mens Torbjørn Røe Isaksen (H) er i permisjon, er forsiktig optimist.

– Jeg er glad for at ledigheten fortsetter å gå ned i alle fylker og nesten alle yrkesgrupper. Samtidig er det ingen tvil om at tallet på arbeidsledige er høyt. Vi fortsetter derfor med nødvendige tiltak til arbeidstakere og næringslivet, sier han.

Asheim viser til at det er blitt enklere for dagpengemottakere å ta utdanning mens de står uten jobb.

Arbeiderpartiet er derimot ikke fornøyd, ettersom nedgangen i arbeidsledigheten er svakere enn den var måneden før.

– At fallet i ledigheten er svakere, bør få alle varsellamper til å blinke. Det er fortsatt nesten dobbelt så mange registrert hos Nav som før krisen. Vi kan ikke tillate at ledigheten biter seg fast, sier arbeidspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i Ap.

Høyest i Oslo

Andelen helt arbeidsledige er høyest i Oslo, der 4,9 prosent av arbeidsstyrken tilhører denne kategorien, og lavest i Nordland, med 2,6 prosent. I alle fylker har andelen helt ledige falt den siste måneden, men den prosentvise nedgangen er størst i Trøndelag og Troms og Finnmark med hele 18 prosent.

Ledigheten har også falt for alle aldersgrupper i september, og best har det gått for dem under 20 og dem mellom 50 og 59. De har opplevd henholdsvis 18 og 16 prosents fall i antallet helt ledige. De under 20 har også den laveste arbeidsledigheten, med 1,9 prosent.

Antallet delvis arbeidsledige har også falt for alle aldersgrupper, og den største prosentvise nedgangen var også her å finne blant dem under 20. Dette må trolig sees i sammenheng med oppstarten av et nytt studieår.

Flest helt ledige er det innen reiseliv og transport. Her er 8,3 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, noe som er en nedgang på 0,8 prosent fra forrige måned.