Bygget er på 3800 kvadratmeter og ligger på en 20 mål stor tomt på Hovinmoen ved Gardermoen. Foto: Volvo Norge.

Åpner Volvo Truck Center Gardermoen

Volvo Truck Center Jessheim flytter ut av et 42 år gammelt anlegg og inn i et splitter nytt moderne anlegg til vel 92 millioner på Hovinmoen ved Gardermoen. Samtidig skifter de navn til Volvo Truck Center Gardermoen. 

Med dette etableres et viktig servicepunkt for transportnæringen midt i et område med en rekke transportører og logistikksentere, skriver Volvo Norge i en pressemelding.

– Dette har vi sett frem til lenge og det blir et løft for alle ansatte å få ta i bruk et topp moderne, lyst og trivelig anlegg strategisk plassert her i et viktig transport- og logistikkområde, sier daglig leder Ove Kjærstad, som lover full drift på nytt sted fra mandag 11. februar.

Godt plassert

Volvo Truck Center Gardermoen er et av syv anlegg eid av Volvo Norge. Det nye anlegget ligger noen hundre meter fra E6 ved avkjøring nord til Jessheim og Gardermoen.

Anlegget er bygd av Fabritius Gruppen etter Volvos spesifikasjoner og leies på en langtidskontrakt. Tomten på 20 mål gir gode muligheter til parkering av så vel kundebiler som bruktbiler. Det er planer om å etablere et bruktsenter for busser på anlegget etter hvert, melder Volvo Norge.

– Selve bygget har flate på 3800 kvadratmeter og har seks gjennomgående løp i hovedverkstedet, hver på 36 meter. I tillegg har vi to løp til, et for PKK som også er et ADR – løp så vi kan ta inn lastebiler med farlig gods, og ett kombinert løp for klargjøring og vaskehall, forteller Kjærstad.

Fjernvarme

Hele første etasje av bygget har gulvvarme, i form av vannbåren fjernvarme. Dette i kombinasjon med et moderne ventilasjonsanlegg sikrer et godt arbeidsmiljø i verkstedet. To av de seks gjennomgående løpene er utstyrt med søyleløftere som er fleksible for å passe alle kjøretøykombinasjoner. Ett løp er bygd med grav og bremserulle for test av bremsene på tunge kjøretøy.

I løpet med bremserulle er det investert i topp moderne utstyr med cross-sjekk og utstyr som automatisk måler dekkmønsterdybde på alle hjul idet kjøretøyet kjører inn i hallen.

I den ADR-godkjente PKK hallen (hall for Periodisk Kjøretøykontroll) er det også grav og bremsetester med cross-sjekk og automatisk sjekk av mønsterdybde ved innkjøring.

I verksteddelen finnes også et komponentverksted, med vaskeplass, et eget rom for fartskrivere og et lite område med mulighet for bearbeiding av jern og stål.

Alle væsker som er nødvendige i et tungbilverksted er lagt i rør i gulvet og fylles fra tårn som er tilgjengelige ved hver arbeidsplass. Her er både hydraulikkvæske, frostvæske i to kvaliteter og en rekke oljekvaliteter, fett og luft samt vann tilgjengelig.

Portene blir fjernstyrt slik at mekanikerne kan styre porten fra kjøretøyet som skal inn i ett av verkstedløpene. De seks hovedløpene har tilgang til en stor traverskran for løft av tunge komponenter, skriver Volvo Norge.

(Saken fortsetter under bildet.)

Daglig leder Ove Kjærstad og hans ansatte gleder seg til å ta imot Volvo- og Renault-kunder i et nytt topp moderne forhandleranlegg på Hovinmoen ved Gardermoen. Foto: Volvo Norge.

Høyere effektivitet

– Med bedre lokaliteter sikres også en bedre effektivitet. Ikke minst har delelager og delemottak fått en optimal utforming og vi kan nå i mye større grad jobbe for å forhåndsplukke alle deler og rekvisita til neste jobb slik at mekanikeren kan hente alt som er nødvendig idet bilen skal kjøres inn.

Dyktig organisasjon

Ove Kjærstad har med seg en dyktig organisasjon med 19 mekanikere og fem lærlinger, fem på delelager én lastebilselger og syv i administrasjonen. Antallet mekanikere øker med fem mann etter flyttingen. Disse kommer fra bussverksteder på Maura og i Lillestrøm som avdelingen på Jessheim tidligere drev.

– For de ansatte har vi fått bra garderobefasiliteter og en hyggelig kantine i annen etasje i administrasjonsdelen. Innenfor kundeinngangen er det et sjåførhjørne med sittegruppe og kaffemaskin. Kunder har eget toalett i tilknytning til dette området og til og med en dusj som sjåførene kan benytte sier Ove Kjærstad.

– Anlegget skal selvsagt drives på to skift for best mulig service og utnyttelse. Vi starter opp med full drift fra mandag 11. februar, men utsetter åpningsfesten til senere på våren. Vi gleder oss til dette og ønsker nye og gamle kunder velkommen til Hovinmoen 18, avslutter Kjærstad.