Åpner for nettannonser fra privatpersoner

Konkurransetilsynet foreslår at alle skal kunne legge ut boligannonser på nettportalene uten å måtte gå gjennom en eiendomsmegler. 

Formålet er å styrke konkurransen om tjenester knyttet til kjøp og salg av bolig.

Nettportaler som Finn.no har i dag en praksis hvor bare eiendomsmeglere får lov å annonsere. Boligselgere som vil annonsere på en av nettportalene er tvunget til å bruke eiendomsmegler eller advokat. På oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har Konkurransetilsynet vurdert om det er behov for å pålegge opphør av slik praksis.

Konkurransetilsynet mener at dagens praksis begrenser valgmulighetene for forbrukerne og reduserer konkurransen i markedet for tjenester knyttet til kjøp og salg av bolig. Tilsynet foreslår derfor at FAD etablerer en forskrift som pålegger nettportalene å gi enhver tilgang til boligannonsering på vilkår som er ikke-diskriminerende.

- Tilgang til nettportalene betyr at eiendomsmeglere og advokater møter økt konkurranse fra andre aktører og privatpersoner som vil selge boligen selv, sier seksjonsleder Eivind Stage. Vårt forslag vil kunne føre til større valgfrihet og lavere priser for forbrukerne.