I midten av mars samles aktører i byggebransjen for å diskutere Lean Construction med Niklas Modig.

Anerkjent Lean-ekspert til Norge

En av Nordens mest anerkjente Lean-eksperter kommer til Norge for å snakke om Lean Construction.

Den 15. mars samles aktører i byggebransjen for å diskutere Lean Construction med Niklas Modig.

Modig var nylig hovedforedragsholder på et av bransjens største Lean-seminarer, LCI i Boston, og Lean Construction er et av områdene han nå forsker mest på. I Norge arrangerer han en workshop sammen med Sprint Consulting og andre eksperter og fagfolk.

- Dagens byggebransje preges av ineffektivitet og stort forbedringspotensial. Lange ledetider, uklar informasjonsflyt, varierende kvalitet og høye byggekostnader er eksempler på utfordringer som byggebransjen må adressere fremover, sier Modig i en pressemelding.

Niklas Modig, kjent som forfatter av boken ”Dette er Lean”, skal sammen med konsulentselskapet Sprint Consulting og nasjonale ledere og eksperter arrangere en workshop med byggebransjen for å snakke om Lean Construction.

Lean gir økt kundeverdi, effektivitet og lønnsomhet

- Enkelt forklart handler Lean om to elementer, flyt og læring. Som i så mange andre bransjer, vil de som lykkes i å skape flyteffektive virksomheter, som kontinuerlig lærer og jobber for å forbedre seg, prestere bedre. Entreprenører og leverandører i byggebransjen har ofte utmerkede medarbeidere, men de er plassert i foreldede produksjonsstrukturer som bygger på nesten hundre år gamle industrielle ideer, forteller Modig.

Resultatet ser man ofte i media. For dårlig kvalitet, misfornøyde kunder, og budsjettoverskridelser, eksemplifiserer Modig.

Lean Construction handler om å unngå dette ved å sette kundens behov først, øke transparens i prosjektet og tilrettelegge for kontinuerlig læring.

En viktig driver i Lean Conscruction er evnen til å standardisere prosesser, så vel som produkter. Dette utgjør en basis for forbedring og bidrar til å sikre mer stabile leveranser gjennom hele den komplekse leverandørsammensetningen i byggeprosjekter.

- En Lean Construction tilnærming vil dermed øke effektiviteten i et byggeprosjekt, som igjen øker kundeverdien og lønnsomheten til selskapet, forteller Modig.

Workshop skreddersydd for byggebransjen

- Lean handler først og fremst om å forstå grunnprinsipper som flyt, læring, kontinuerlig forbedring og visualisering. Det finnes mange gode teknikker for å hjelpe virksomheter med dette.

I workshopen vil representanter fra byggebransjen i Norge også snakke om teknikker og verktøy som er spesifikke for byggebransjen, som BIM, VDC og last planner system. Vi vil diskutere sammenhengen mellom disse og Lean og hvordan alt kan spille sammen for å skape verdi, forteller Modig.

- Vi har et spennende program med eksperter og fagfolk fra blant annet Lean Construction Norge, Sprint Consulting og entreprenør- og leverandørsiden. Interessen for fagfeltet er stort og vi har allerede mange påmeldte, så dersom man ønsker å bli med må man melde seg på fort, avslutter Modig.