Analytiker spår «ekstrem lønnsomhet» for Equinor

Kostnadskutt og økt oljepris kan bety et nytt oljeeventyr for Equinor. I løpet av de neste 2 årene kan de tjene mer enn de har gjort de siste 17 til sammen.

– Equinor har brukt flere år på å innstille seg på en oljepris på 50 dollar per fat. Når prisene nå stiger til 70 dollar per fat, ligger de svært bra an de neste årene, sier analytiker Tom Erik Kristiansen i analyseselskapet Pareto til Klassekampen.

Siden 2014 har Equinor gått gjennom en omfattende effektiviseringsprosess, og kuttet kostnader drastisk.

– De neste årene vil være helt unike i Equinors historie hvis oljeprisen holder seg på dagens nivå̊. I perioden 2018–20 kan de tjene mer penger enn de har gjort på de 17 årene de har vært på børs, sammenlagt. Det sier litt om hvor mye kapital de vil generere, sier Kristiansen, som kaller det «ekstrem lønnsomhet».

Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor bekrefter effektiviseringsprosessen.

– I 2013 regnet vi med å trenge en oljepris på 70 dollar per fat for at prosjektene vi da jobbet med, skulle være lønnsomme. For tilsvarende portefølje må̊ vi i dag bare ha en pris på 21 dollar per fat for å være lønnsomme.

Pareto-analytikeren mener dette er et godt tidspunkt for selskapets planer om å investere i fornybar energi, men det avviser Pedersen.

– Vi regner med å investere 100 milliarder kroner i fornybar energi fram mot 2030.