Alliero etablerer en facility management-enhet

Alliero, som leverer entrepriser og håndverkstjenester innen rehabilitering og vedlikehold, etablerer en ny avdeling spesielt rettet mot eiendomsbesittere.

- Bevaring av eksisterende eiendomsmasse er viktig, og gjennom den nye avdelingen sikrer vi eiendomskundene løpende tilgang på alle aktuelle håndverkstjenester fra en og samme leverandør, sier salgssjef Hans G. Arntzen i Allieros nye Facility Management-enhet.

Mange eiendomsaktører drifter og forvalter store eiendomsenheter. Som del av dette har de behov for koordinering og innkjøp av rekke ulike håndverkstjenester i forbindelse med større og mindre rehabiliteringer, reparasjoner og løpende inn- og utvendig vedlikehold i byggene.

- Koordinering, forutsigbarhet og leveransedyktighet er viktige faktorer for profesjonelle aktører med ansvar for drift og vedlikehold av betydelige eiendomsmasser. Og det er nettopp dette vi tilbyr gjennom vår nye Facility Management-avdeling, sier Arntzen.