Holmestrandtunnelen. Foto: Peter Fiskerstrand, Wikimedia Commos

Aktuelt å åpne Holmestrandtunnelen - det kan få konsekvenser for Jernbaneverket

Samferdselsdepartementet har bedt Vegvesenet se på mulighetene for å gjenåpne Holmestrandtunnelen for trafikk. Men det kan skape krøll for Jernbaneverket som bruker tunnelen som anleggsvei i Holm-Nykirke-prosjektet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det er aktuelt å gjenåpne Holmestrandtunnelen dersom også den nordgående brua må stenges i lang tid.

Holmestrandtunnelen har vært stengt for normal trafikk siden 2012 på grunn av Jernbaneverkets utbygging av ny jernbanetunnel gjennom Holmestrandsfjellet.

Nå kan den bli brukt som omkjøringsvei dersom begge de to bruene i skredområdet i Holmestrand må stenges langvarig.

– Det er absolutt aktuelt å åpne Holmestrandtunnelen. Vi har derfor bedt Vegvesenet se nærmere på mulighetene for en slik løsning. Men det er ikke bare å sope tunnelen, så er trafikken i gang igjen. Her må det grundige undersøkelser til, understreker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen overfor Byggeindustrien.

Anleggsvei

Tunnelen brukes i dag som anleggsvei i det omfattende Holm-Nykirke-prosjektet.

– Det har vært mye sprengningsarbeid i nærheten av tunnelen, og det krever at man forvisser seg om at alt trygt og greit dersom den skal gjenåpnes. Men gitt at tunnelen er i god stand, så bør den kunne tas i bruk relativt kjapt, sier Solvik-Olsen.

Statsråden presiserer at det viktigste nå er å finne ut om den nordgående brua er uskadd og om den lar seg åpne for trafikk.

– Dersom det lar seg gjøre, løser vi mange av de største trafikale utfordringene i området. Da holder det kanskje å sette ned fartsgrensen, sier Solvik-Olsen.

Kan få konsekvenser

Men selv om en gjenåpning av Holmestrandtunnelen kan løse mulige langvarige trafikkutfordringer på E18, vil det samtidig kunne få konsekvenser for Jernbaneverket som bruker tunnelen i dag.

Den gamle Holmestrandtunnelen er anleggsveien og hovedatkomsten inn til den nye jernbanetunnelen.

I tillegg er det to rømningsveier i tunnelen.

– Vi ser nærmere på om det vil få konsekvenser for oss at tunnelen åpnes som omkjøringsvei, og det vil det i så fall ha, sier prosjektsjef på Holm-Nykirke-prosjektet Knut Edmund Knutsen i Jernbaneverket.

– Hvordan skal dere komme inn til prosjektet deres i så fall?

– Det kan jeg ikke gå i detaljer på ennå, sier Knutsen, og henviser videre til Statens vegvesen.

Avdelingsdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen sier at de på bestilling fra statsråden har samlet en rekke fagpersoner som nå ser på hva som skal til for å gjøre dagens anleggsområde om til kjørbar veitunnel igjen.

– De har vært samlet i går og i dag for å undersøke forholdene, sier Foss.

Faglig vurdering i løpet av uka

Hun regner med at faggruppen, som består av alt fra geologer og betongteknologer til elektroingeniører og eksperter på risiko- og trafikksikkerhetsvurderinger, vil ha en faglig vurdering klar i løpet av uka.

Men om en eventuell åpning av Holmestrandtunnelen kan få konsekvenser for Jernbaneverket, vil ikke Foss kommentere.

Ordfører Alf Johan Svele i Holmestrand har tidligere uttrykt et ønske om å ta i bruk tunnelen som omkjøringsvei for å skåne innbyggerne i kommunen. I dag er det E18-omkjøring i sentrum i byen.

– Stenges begge bruer i lang tid, bør man se på om det er mulig å få på plass midlertidig dispensasjon for å bruke tunnelen til vanlig trafikk, sa ordføreren nylig til Byggeindustrien.