Aksjonerer mot fallulykker i byggebransjen

Arbeidstilsynene innenfor EU/EØS gjennomfører nå en felles kampanje innenfor byggebransjen. Hensikten er å forebygge mot fallulykker.

I Norge er kampanjen landsdekkende og gjennomføres i perioden 2. - 6. juni. Fokus vil være kartlegging av risiko og andre forebyggende tiltak. Innen bygg- og anleggsbransjen i Norge har gjennomsnittlig 13 personer mistet livet i arbeidsulykker hvert år siden 1988. I 2002 var det 13 dødsulykker i denne næringen, og det var 2 som omkom i fallulykker. I 1999 ble det registrert 13 dødsfall, i 2000 seks og i 2001 fire. Hver fjerde yrkesskade i næringen skyldes fall. I flere tilfeller medfører slike skader alvorlige konsekvenser. Det kan se ut som om den positive nedgangen i 2000 og 2001 har stagnert, og at ulykkestallet er tilbake på samme nivå som for tre år siden. - Vi mener det er et behov for kontinuerlig oppfølging av bransjen, sier prosjektleder Ingvild Gisken Mathisen i Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet gjennomførte en landsdekkende kampanje innen bransjen fra november 1999 til desember 2001. Kampanjen bestod av tilsyn, informasjon og to intensive aksjoner, hvor ett av hovedtemaene var risiko for fallulykker. - Kampanjen førte til at mange virksomheter måtte skjerpe rutiner og rette opp mangler og feil for å gjøre arbeidsplassen sikrere. Arbeidstilsynet har gjennom flere år arbeidet forebyggende for å få ned antallet ulykker i arbeidslivet, sier Ingvild Gisken Mathisen. Bygg- og anleggssektoren er den bransjen som er mest utsatt for ulykker innenfor EU/EØS, med over 1300 dødsulykker hvert år. Dette er en av grunnene til at SLIC (Senior Labour Inspectors' Committee - et samarbeid mellom arbeidstilsynene i Europa) har tatt initiativet til denne satsningen. På verdensbasis har ansatte i bygg- og anleggsbransjen tre ganger større sannsynlighet for å bli drept og sjansen er dobbelt så stor for å bli skadet sammenlignet med ansatte i andre bransjer. Arbeidstakerne i denne sektoren opplever oftere enn folk i andre bransjen risiko for arbeidsulykker, belastningsskader og andre helseskader på grunn av jobben. - Ulykkeskostnadene er kolossale for den enkelte, for arbeidsgiver og for samfunnet. De kan utgjøre en betydelig del av byggekostnadene, sier Ingvild Gisken Mathisen