Aksjon mot 150 arbeidstakere i Moss

Ligningskontorene og fylkesskattesjefen har aksjonert mot seks entreprenører og 150 arbeidstakere i Mossedistriktet. Hele aksjonen omhandler bygg- og anleggsbransjen, melder Moss Avis.

Kontrollsjef Erik Nilsen ved fylkesskattesjefens kontor opplyser til Moss Avis at flere arbeidstakere rømte fra aksjonssteder ved kontrollgruppens ankomst i går. Jeg kan foreløpig ikke gå i detalj fordi vi må jobbe videre med de opplysninger vi har innhentet. Men ingen vil slippe unna, sier Nilsen. Jakt på svart arbeid Aksjonene har vært forberedt i lang tid. Aksjonsgruppene dukket opp på de forskjellige arbeidsstedene onsdag og torsdag. Først og fremst handlet det om å kontrollere hvorvidt de enkelte firmaene var registrert, om ansatte var innmeldt i arbeidsregistret og kartlegge graden av svart arbeid. Selv om Nilsen ønsker å avvente konklusjonen av den omfattende aksjonen, er det likevel ingen tvil om at det er avdekket store skatteunndragelser. Det er først og fremst bruk av utenlandsk arbeidskraft blant annet svenske og polske «ansatte» som har gitt skattejegerne fangst. Entreprenørene som ble kontrollert i Mossedistriktet holdt det gående med arbeid i Moss og Rygge. Til sammen slo ligningskontoret og skatteoppkrever-gruppen til mot 45 byggeplasser over hele Østfold. 1000 ble kontaktet I samlet sum har vi snakket med cirka 1000 personer. Blant entreprenørene var det engasjert svært mye utenlandsk arbeidskraft, sier Nilsen. Bakgrunnen for lynaksjonen var en lang rekke tips blant annet fra entreprenører i bransjen som selv klager på kaotiske og useriøse tilstander. Blant annet har entreprenører etterlyst spilleregler og konkurranse om priser på likt grunnlag. Flere svenske arbeidstakere skal ha mottatt arbeidsledighetstrygd i hjemlandet samtidig som de har vært i fullt «svart» arbeid i Østfold. Første ledd Dette er «bare» første ledd i en storstilt aksjon. Vi kommer tilbake med nye tiltak og mer informasjon. Alt handler om å bekjempe svart arbeid, sier Nilsen. Kan du si noe mer konkret om tilstandene som er avdekket i Moss? Vi har ting vi jobber videre med. Dette må vi se nærmere på, sier Nilsen. Den første talloversikten vil trolig foreligge i løpet av neste uke.