Åge Haverstad lavest på fv 33

Åtte entreprenører leverte tilbud på bygging av fylkesveg 33 mellom Langsletta og Totenvika kirke i Oppland. Det er ventet at byggestart for prosjektet blir i løpet av et par måneder.

Følgende åtte entreprenører har levert tilbud på bygging av fylkesveg 33 mellom Lamgsletta og Totenvika kirke:

- AF Sveen/Galten med en tilbudspris på 180.738.722,20.

- Åge Haverstad AS med en tilbudspris på 165.935.733,14.

- Implenia Norge AS med en tilbudspris på 219.465.220.

- Tore Løkken AS med en tilbudspris på 205.571.956,92.

- Brødrene Gudbrandsen AS med en tulbudspris på 175.737.582,09.

- M3 Anlegg med en tilbudspris på 205.921.022,32.

- Veidekke Entreprenør AS med en tilbudspris på 248.658.179.

Tilbudene skal i tiden fremover gjennom en intern behandling i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås. Byggearbeidene vil ikke ta til før etter kontrakt er inngått. Det er ventet at anleggsarbeidene vil starte i løpet av ett par måneder. Byggearbeidene mellom Langsletta og Totenvika kirke vil være ferdig i løpet av 2016.

Entreprenøren som får byggeoppdraget skal bygge:

- 7,2 kilometer veg mellom Langsletta og Totenvika kirke. Vegen vil få en bredde på 8,5 meter, mens eksisterende veg er mellom 5,5 og 6 meter bred.

- 5,5 kilometer gang- og sykkelveg mellom Fjellhaug og Totenvika.

- nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg mellom Fjellhaug og Totenvika skole.

- ny kontrollplass.

Formålet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fv. 33.