Illustrasjon: MIR Kommunikasjon AS (illustrasjon), Statsbygg / Kleihues + Schuwerk

AF sikret seg ny storkontrakt på Nasjonalmuseet

AF Gruppen skal utføre innvendige arbeider på Nasjonalmuseet. Kontraktsverdien er anslått til å ligge på 460 millioner, eksklusiv moms.

Entreprise K206 Innvendige arbeider 1, inneholder

stort sett alt bygningsmessig arbeid som skal gjøres

innvendig i Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum.

Dette omfatter blant annet arbeider som innvendige

overflater av yttervegger, innervegger, foldevegger,

tregulv eikeparkett, datagulv, ristgulv, betonggulv og

gulvoverflater, himlinger, isolasjon, branntetting med

mer.

Arbeidene starter våren 2017 med forventet ferdigstillelse sommeren 2019.

- AF Gruppen takker for utvist tillit med nok en

kontrakt for Statsbygg på nytt nasjonalmuseum.

Byggingen av Norges største kulturbygg er et viktig og

krevende prosjekt som passer godt til AFs kompetanse

og kapasitet, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten

Grongstad i en melding.

- Statsbygg setter pris på AFs deltakelse i

konkurransen og ser frem til ytterligere samarbeid med

AF, sier prosjektdirektør i nytt nasjonalmuseum,

Statsbygg, Steinar Støre.