Construction City på Ulven. Illustrasjon: 3D Estate
Construction City på Ulven. Illustrasjon: 3D Estate

AF og Betonmast skal bygge milliardprosjektet Construction City

AF Gruppen og Betonmast har inngått kontrakt med Construction City Holding AS om å bygge Construction City, en næringsklynge som skal samle deler av bygge-, anleggs- og
eiendomsbransjen i Norge.

Kontrakten har en verdi på 2.676 millioner kroner uten merverdiavgift. Entrepriseavtalen er fordelt mellom AF Gruppen (1.873 millioner kroner), og Betonmast (803 millioner kroner), står det i en pressemelding.

Gjennomføringsfasen vil starte opp i andre halvår 2021 og pågå frem til 2025. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill. Entreprisen er et arbeidsfellesskap med AF Gruppen og Betonmast.

Construction City vil bli et kontorbygg med rundt 4.500 arbeidsplasser på Ulven
i Oslo. Bygget vil være på rundt 78.000 kvadratmeter (BTA), opp til elleve etasjer og med en underliggende kjeller i to plan på omkring 25.000 kvadratmeter (BTA), totalt cirka 103.000 kvadratmeter (BTA).

Entreprisen består i hovedsak av alle bygningsmessige arbeider herunder råbygg, fasader, takkonstruksjoner og innvendige arbeider, grunnarbeider og fundamentering. Godkjent rammetillatelse fra Plan- og bygningsetaten ble gitt i april 2021. Prosjektet skal utføres i henhold til BREEAM Excellent.

AF Gruppen og Betonmast etablerer sine hovedkontorer i Construction City og
inngår en 10-årig leieavtale som løper fra ferdigstillelse.

- Vi er veldig tilfredse med å inngå avtalen om bygging av Norges nye næringsklynge for bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. I vårt fremtidige hovedkontor skal vi bidra til å skape en attraktiv arena for læring og utvikling, og heve bransjens totale konkurransekraft ved å forene fremoverlente bransjeaktører, partnere og utdanningsinstitusjoner, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen i en melding.

– Skal vi som bransje lykkes med å omstille oss i møte med forventinger og krav for en mer bærekraftig fremtid må vi gå fra ord til handling, og ikke minst samhandling. Det vil vi få med Construction City, som blir en viktig arena for læring, samarbeid og innovasjon, noe vi i Betonmast setter høyt på agendaen. Jeg er trygg på at dette blir et attraktivt arbeidssted for både dagens og fremtidige medarbeidere i Betonmast, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Parallelt er det oppnådd enighet om at OBOS Eiendom AS kjøper alle aksjene til AF Gruppen og Betonmast Eiendom i Construction City Holding, henholdsvis 20 prosent og 10 prosent. Transaksjonen vil bli gjennomført i tredje kvartal 2021.

– Dette området er prioritert i den pågående byutviklingen av Hovinbyen, hvor OBOS er svært delaktige. OBOS ønsker å bidra aktivt til å styrke innovasjonskraften i byggebransjen, noe vi får til gjennom Construction City, som blir et kraftsenter for hele bransjen. Her kommer nye bærekraftige løsninger for morgendagens boligkjøpere til å utvikles. Construction City skal også sette et tydelig preg på området med grønne åpne byrom, restauranter og kafeer som er åpne for alle, i tillegg til alle arbeidsplassene som etableres. Dette er god stedsutvikling, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Construction City skal etter planen stå ferdig i 2025.