AF Gruppen skal bygge 230 nye studentboliger i Fredrikstad. Ill. Griff arkitektur

AF Gruppen bygger studenthybler i Fredrikstad

AF Gruppen er innstilt som totalentreprenør med samspill for bygging avstudenthybler for Studentsamskipnaden i Østfold.

Kontrakten omfatter riving av eksisterende hybelhus og bygging av fire nyeblokker med totalt 230 nye studentboliger i massivtre. Bygget har et samlet brutto bygningsareal på cirka 6.900 kvadratmeter. Dette er byggetrinn 5 for studenthybler på Bjølstad.

Det skal gjennomføres en samspillsperiode fra januar til juni 2019. Det er planlagt oppstart på tomten med riving etter at høgskolen stenger i juni 2019. Hyblene vil stå ferdig til skolestart i 2020.

Avtalen er en totalentreprisekontrakt med verdi cirka 119 milloner kroner eks. mva.

- AF Gruppen takker for tilliten Studentsamskipnaden viser oss gjennom å velge AF som entreprenør på Bjølstad 5. Tildelingen viser at vi har en meget konkurransedyktig entreprenør i Østfold, med spisskompetanse påmassivtre-prosjekter, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.