Nytt sykehus Drammen. Illustrasjon: Link Arkitektur
Nytt sykehus Drammen. Illustrasjon: Link Arkitektur

AF Energi innstilt til nytt sykehus i Drammen-kontrakt

Helse Sør-Øst RHF har innstilt AF Energi til kontrakt for varme- og kjøleanlegg til prosjektet nytt sykehus Drammen.

Entreprisen omfatter varme- og kjøleanlegg for sentralbygget til nytt sykehus. Avtalen har en verdi på om lag 200 millioner kroner uten merverdiavgift. Planleggingsarbeidene vil starte omgående, etter karenstidens utløp. Forventet oppstart er i mars 2022, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Varme- og kjøleentreprisen omfatter i hovedsak cirka 90.000 kvadratmeter bygningsmasse som omtales som Sentralbygget. I dette inngår senge-, behandlings-, poliklinikk- og servicebygg. Det skal installeres distribusjonsanlegg for varme og kjøling og utvendige gatevarmeanlegg.

- Det nye sykehuset vil gi et vesentlig bedre helsetilbud til innbyggerne i regionen, og vi er glade for å bidra i denne prosessen. AF Gruppen har lang og bred erfaring med lignende løsninger til en rekke signalbygg landet over. Nå ser vi frem til å levere funksjonelle og energieffektive løsninger i samarbeidet med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF i Drammen, sier Eirik Wraal, konserndirektør for energi og miljø i AF Gruppen i meldingen.