Gunder Grimsrud (key account manager i Pon Equipment) (f.v), Erik Skogheim (maskinsjef i AF Decom) og avtroppende key account i Pon Equipment, Pål Gunnar Brandvold. Foto: Pon Equipment

AF Decom kjøper nye Cat-maskiner

På grunn av økt oppdragsmengde og en stor ordrereserve har AF Decom valgt å investere i flere nye maskiner.

Maskinliste:

* 2 stk 352 UHD
* 1 stk 340 UHD
* 1 stk 340 med rettbom
* 1 stk 330 med rettbom
* 1 stk 374
* 1 stk 395
* 1 stk 980 hjullaster
* 1 320 Z-line(Med forbehold om godkjent Enova støtte)
* 12 stk Cat verktøy riveklyper og crushere

Maskinpakken består av mye spesialredskap og spesielle finesser tilpasset for arbeidet de skal utføre. Det er stort sett rivningsjobber som skal utføres, og derfor er både 75-tonneren Cat 374 og 95-tonneren Cat 395 bestilt med tiltbar hytte. Det er også bestilt to 50-tonnere og en 40tonner med UHD (ultra high demolition aggregat).

– Tre slike maskiner på en handel er uvanlig. Her følger dertil utstyr med som inkluderer 12 Cat rivningsklyper og knusere, sier Gunder Grimsrud, key account manager i Pon Equipment i en pressemelding. I tillegg til rivningsmaskinene har AF Decom kjøpt Cat 340 40-tonns graver og 330 30-tonner med rettbom, samt en Cat 980M hjullaster, 30 tonner. I tillegg la de inn en bestilling på 320 Z-line, Pons egen batteridrevne 20-tonns graver, med forbehold om at Enova-støtte kommer i orden.

– Alle maskiner er bestilt med fullserviceavtale, legger Grimsrud til.

Erik Sollerud, administrerende direktør i Pon, er strålende fornøyd med at handelen nå har gått i orden rett før jul.

– Med det utbredte servicenettverket og de dyktige mekanikere vi har i Pon er jeg overbevist om at AF Decom vil få den forutsigbare driften de er avhengig av for å ta unna den oppdragsmengden de nå står foran. Jeg setter utrolig pris at AF Decom velger oss som løsningsleverandør og ser frem til at vi kan fortsette å utvikle det gode samarbeidet og bistå dem fra Sør til Nord, med felles mål om å utvikle unike løsninger for deres behov, sier Sollerud.

– AF Decom har den siste tiden sikret seg flere store prosjekter, i tillegg til god aktivitet på de tradisjonelle oppdragene. Som en følge av dette ser vi et behov for å styrke vår maskinpark, både med tradisjonelle maskiner og med flere store spesialtilpassede maskiner for de aller tøffeste oppdragene. Organisasjonen til Pon svarte godt på vår forespørsel, både på spesifikasjon, tekniske løsninger og leveringstid. Vi har gjennom mange år god erfaring med Pon, og vi er sikre på at denne maskinpakken med Pons servicenettverk i ryggen, skal innfri våre forventninger, sier Amund Lien, direktør i AF Decom.