Illustrasjon: SEFF
Illustrasjon: SEFF

AF-datter rehabiliterer næringsbygg på Tøyen

Haga & Berg Entreprenør, et selskap i AF Gruppen, har inngått en kontrakt med SEFF Holding om rehabilitering av Kjølberggata 31 på Tøyen i Oslo.

Prosjektet er en totalentreprise som omfatter gjenoppbygging av kontorbygget etter gjennomførte saneringsarbeider. Takareal skal ombygges og det skal etableres takterrasse og sedumtak. Arbeidene omfatter totalt et bruksareal på 5.600 kvadratmeter og cirka 6.700 kvadratmeter inkludert takterrassen, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på cirka 136 millione kroner uten merverdiavgift. Byggestart vil være primo 2022 med planlagt overlevering våren 2023.

– Dette er et prosjekt som passer Haga & Berg Entreprenør godt. Vi har spesialistkompetansen, erfaringen og kapasiteten som kreves for å rehabilitere eldre næringsbygg. Prosjektets fremdrift og kompleksitet krever god planlegging der vi må være løsningsorienterte. Gårdeier har valgt solide og gjennomtenkte løsninger som gir god byggbarhet og drift. Det ferdige bygget vil bidra til et områdeløft på Tøyen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med SEFF og deres prosjektledelse, sier daglig leder Eskil Marius Ulimoen i Haga & Berg Entreprenør i meldingen.

Leietaker i ferdig rehabilitert kontorbygg vil være Oda, som skal benytte bygget til hovedkontor.