Fra venstre: Frode Steinsvik, COO i Advansia; Dordi Storvik, styreleder og CLO i XPRO; Christopher Klepsland, adm. dir. i Advansia; Ingvild Vikenes, direktør for strategi og forretningsutvikling i Advansia and Vegard Storvik, adm. dir. i XPRO. Foto: Elvin Jamakosmanovic
Fra venstre: Frode Steinsvik, COO i Advansia; Dordi Storvik, styreleder og CLO i XPRO; Christopher Klepsland, adm. dir. i Advansia; Ingvild Vikenes, direktør for strategi og forretningsutvikling i Advansia and Vegard Storvik, adm. dir. i XPRO. Foto: Elvin Jamakosmanovic

Advansia kjøper XPRO

Advansia kjøper prosjekt- og byggeledelseselskapet XPRO.

XPRO driver innen prosjektutvikling og prosjektledelse på Nordvestlandet. De har 40 medarbeidere og kontorer i Molde, Ålesund og Kristiansund. De har en omsetning på rundt 70 millioner kroner.

– De to selskapene utfyller hverandre godt. Jeg opplever at vi har samme engasjement for kvalitet i gjennomføring av prosjekter, og en kultur der fagmiljø og kompetansedeling står sterkt. Vi er sammen godt rigget for å utvikle nye og eksisterende tjenester, sier administrerende direktør Vegard Storvik i XPRO i en pressemelding.

– Advansia har sterke referanser innen utvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter nasjonalt. Sammen med XPRO, som har tilsvarende styrke regionalt, får vi en stor leveransekraft både kundene og medarbeiderne våre får glede av, sier administrerende direktør Christopher Klepsland i Advansia.

Det er høy aktivitet i regionen og det er ventet større investeringer innen samfunnsutvikling og industri- og energisektoren i årene som kommer, skriver Advansia i meldingen.