9.893 personer besøkte Bygg Reis Deg fredag

Totalt var det 9.893 personer som besøkte Bygg Reis Deg på Lillestrøm fredag.