7 av 10 ønsker forsikringskamp mot svindel

Syv av ti nordmenn er positive til at forsikringsselskapene har spesial-personell som utreder skadehendelser der det er mistanke om forsikringssvindel. Bare en av ti er negativ til dette, mens to av ti ikke vet.

Tallene viser videre at det er flere menn (77 prosent) enn kvinner (66 prosent) som er positiv til forsikringsselskapenes utredning rundt forsikringssvindel. Det viser en undersøkelse If Skadeforsikring har gjennomført blant 1900 nordmenn.

Større svindelsaker
I løpet av de to siste årene har avslørte svindelbeløp i If økt med over 94 prosent, og utgjorde i 2011 66,3 millioner kroner.

- Den sterke økningen i avslørt svindelbeløp henger sammen med at vi har brukt mye ressurser på en del større og mer ressurskrevende saker, sier leder for svikutredningsavdelingen i If, Rune Schjølberg, som påpeker at resultatene av svindelkampen øker vesentlig på de områdene man velger å sette inn mer ressurser.

De ærlige skal ha trygghet
- All forsikring bygger på tillit mellom selskap og kunde, og vår kamp mot svindlerne skal derfor helst ikke virke påtrengende overfor de ærlige kundene. Samtidig vet vi at ærlige kunder forventer at vi som selskap har mange våkne øyne mot svindelen. Denne balansegangen i forhold til de ærlige kundene er vi svært oppmerksom på, samtidig som svindlerne skal føle usikkerheten, sier Schjølberg.

Uten kontroll øker svindelen
Forsikringsbransjen er avhengig av å kontrollere forsikringskravene som kommer inn, ellers vil svindelomfanget øke.

- Forsikringssvindleren har ”mange ansikter”. Noen arrangerer skadene for å få erstatning – kanskje gjennom å dumpe bilen i sjøen eller ved å levere falsk anmeldelse for tyveri av mobiltelefon eller kamera. Strafferammen for forsikringssvindel gjennom arrangerte skader er seks år. Andre overdriver sine skadekrav eller melder inn samme skadekrav til flere forskjellige selskap og risikerer dermed inntil tre års fengsel, sier Schjølberg.

Han kommenterer en annen meget alvorlige konsekvens av forsikringssvindel som kan føre til personlig ruin.

- Lovgivningen åpner for at man kan tape retten til all erstatning bare ved å svindle på mindre deler av et erstatningsoppgjør, sier Schjølberg.

Mange unge godtar svindel
En undersøkelse If gjennomførte i 2010 , viste at mange aksepterer forsikringssvindel. Blant de under 30 år, svarte hele fire av 10 at svindel kan godtas.

Det er innen bil-, innbo-, løsøre- og reiseforsikring man finner 84 prosent av den registrerte svindelen innen privatforsikring, viser svikstatistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.