6,2 millioner miljøbomber må skiftes

Hele 6,2 millioner miljøbomber i belysningsutstyr må skiftes. Bransjeorganisasjonene NELFO og Lyskultur går nå sammen om en informasjonskampanje rettet mot bransjen og byggeiere.

- Det er eksempler på at PCB har dryppet ned i hodet på elever fra gamle armaturer i skolebygg. Dette er skremmende med tanke på at PCB er en miljøgift som kan føre til helseskader som skade på arveanlegg, svekket immunforsvar, kreft og misdannelser hos barn, sier direktør Petter N. Haug i Lyskultur og spesialrådgiver Truls Ø. Hauger i NELFO. Fra 1. januar 2005 er det forbudt med PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer i næringsbygg i Norge. I følge beregninger må seks millioner to hundretusen armaturer skiftes. - NELFO og Lyskultur har tatt initiativ for å øke oppmerksomheten på dette alvorlige miljøproblemet. I følge beregninger finnes det fortsatt 110 tonn PCB i elektriske og elektroniske produkter i bruk i Norge. NELFO og Lyskultur skal i samarbeid med sentrale aktører som SFT, Enova, Renas, Rembra, utstyrsleverandørene og elentreprenørene iverksette en kampanje for å få byggeiere til å skifte armaturer og samtidig spare energi. Målsettingen er å bevisstgjøre denne gruppen til å forbedre arbeidsmiljøet ved å spare energiutgifter. Prosjektet skal pågå helt frem til 2005. Kampanjen er også koblet på GreenLight prosjektet i Norge, der målsettingen er å redusere energibruken til belysning. Dette vil både redusere forurensende utslipp, skape bedre arbeidsmiljø og redusere strømregningen. Det er Lyskultur som har sekretariatet for dette EU-prosjektet i Norge. Omfattende miljøproblem - At vi har fått med oss så mange sentrale aktører i dette prosjektet viser hvor viktig det er å arbeide med dette omfattende miljøproblemet. Kampanjen skal utvikles til å bli det nasjonale organet som skal informere om og bidra til mer miljøvennlige og energibesparende lysanlegg i Norge, sier Haug og Hauger.