Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

44 prosent av varebilene brukes privat til kjøring

Bare 13 prosent av norske varebiler brukes hovedsakelig til godstransport. 43 prosent er håndverker- eller servicebiler. Resten brukes mest til privat kjøring.

Bilene som brukes i næringsvirksomhet er i snitt nyere og kjører flere kilometer, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var i overkant av 500.000 små godsbiler i Norge i fjor. Tall fra undersøkelsen Transport med varebiler viser at disse bilene kjørte rundt 7.340 millioner kilometer i 2018, av disse 2.540 millioner kilometer med gods.

Sist gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2015. Da var kjørelengden nesten den samme (7.360 millioner kilometer), mens kjørte kilometer med gods har gått ned fra 2.740 millioner kilometer.

Varebilene utgjør cirka 479.000 av de 507.000 bilene i bestanden. Lette lastebiler med nyttelast under 3.500 kilo utgjør under 13.000 biler, mens kombinerte biler utgjør i underkant av 15.000.

De kombinerte bilene er registrert i 2007 eller før, og er på vei ut av bilparken. Det er biler som er ment for å både kunne brukes som varebil og personbil, og eies stort sett av privatpersoner.

Varebilene kjører i snitt 14.500 kilometer i året. Bilene som brukes til distribusjonskjøring kjører lengst, med 25.600 kilometer i året. De står for 4 prosent av bilbestanden, men hele 8 prosent av antall kjørte kilometer.

I motsatt ende finner vi bilene som brukes til privatkjøring. De kjørte bare 12.200 kilometer i snitt, og står for 37 prosent av kjørte kilometer, mot 44 prosent av varebilbestanden.