Petter Blomkvist i BRG etterlyser nye incentivordninger for lærlinger og integrering i byggenæringen. Foto: Svanhild Blakstad

15 prosent lærlinger hos BRG

BRG Entreprenør har i dag 19 lærlinger, noe som utgjør over 15 prosent av fagarbeiderstaben.

Det skriver BRG i en pressemelding fredag.

– Det er sterkt tall i seg selv, men det er ekstra gledelig at vi nå også utmerker oss med ansatte lærlinger med annet morsmål enn norsk, sier daglig leder i BRG Entreprenør, Gunnar Thompson.

30 prosent av inngåtte lærekontrakter er med lærlinger som har et annet morsmål enn norsk, heter det i pressemedlingen.

Tallene ble presentert på en samling som fylkeskommunene arrangerte for hele Agders opplæringskontorer før jul.

– La det ikke være noe tvil om at vi ønsker å opprettholde et visst nivå på integrerings- og mangfoldsarbeid i BRG Entreprenør, for dette er bra for oss som entreprenør og arbeidsgiver. Det er bra for våre ansatte å bryne seg på områder som toleranse, tålmodighet, kreativitet og kommunikasjon, men det er et stort «men» her, og et «men» som det må jobbes mye med fra kommuner, NAV og alle involverte parter som skal drive integreringsarbeid i Agder, påpeker Petter Blomkvist, som har ansvaret for å følge opp BRG-lærlingene.

Blomkvist etterlyser flere incentivordninger fra det offentlige for at næringen skal satse på lærlinger, og spesielt fremmedspråklige lærlinger.

– Skal integreringsarbeid fungere i Agder fremover, så må momentet justeres kraftig for fremtidige lærlingeinntak, sier han.